Дейности и функционалности за постигане на мисията на BlueLink.net

Поддържане на гражданската информационна мрежа BlueLink.net

BlueLink.net - Социална мрежа за гражданско действие

Социално-мрежовият портал на BlueLink.net (от 1998) предоставя виртуален форум за обмен и споделяне на информация от граждански групи, неправителствени организации и иницативи, работещи за по-добра обществена и природна среда в България. Уебсайтът предлага възможности за общностна работа в интернет, като потребителите имат достъп до широк спектър от инструменти за публикуване на новини, кампании, снимки, аудио, видео и др.

Доверени комуникационни инструменти за активно гражданско поведение

От създаването си BlueLink.net поддържа над 30 мейлинг листи. Най-популярен и масов сред тях е откритият лист ngos [at] bluelink [dot] net, в който членуват без ограничения всички желаещи да споделят и научават информация за дейностите на активната природозащинта НПО общност. Потребителите на BlueLink.net могат да заявят откриването на открити и закрити листи, с различни избрани от тях нива на конфиденциалност и сигурност. BlueLink работи за сигурна комуникация между потребителите си. Планираме включването на криптирана чат услуга, както и развитието на дискусионни пространства, които да се комбинират с обмена на информация по имейл.

Стратегическа електронна комуникация за гражданското общество в България

Целева подкрепа за дейностите на БлуЛинк през периода от януари 2003 до декември 2011 от Фондация Чарлз Стюарт Мот.

Пилотен проект БлуЛинк

Стратиран през юни 1998 от ЕКО-КЛУБ 2000, с финансовата подкрепа на Milieukontakt Oost-Europa. Включва създаване на инициативна група от 8 организации, начални обучения за природозащини организации по стратегическо ползване на интернет, и създаване на сайта BlueLink.net.

 

Укрепване на журналистиката в обществен интерес и собствен журналистически продукт

Има такава журналистика

Пилотни дейности през 2011 - 2012 г. за насърчаване на независимата качествена журналистика в България и преодоляване на почти тоталния контрол над масмедиите от страна на обвързани олигархични  икономически и политически интереси. Обучение във ФЖМК и кръгла маса в British Council.  С подкрепата на Институт "Отворено общество" - София.

Електронни медии в обществен интерес

Като част от работата за насърчаване на независимата качествена журналистика в България, БлуЛинк издава ектронното издание Евромегдан.бг, в което чрез аналитични текстове по модела на западния фийчър са анализирани наболели проблеми по темите на околната среда, демокрацията, гражданското общество, правата на човека и др. БлуЛинк е издател и на BlueLink Stories – англоезично е-списание за журналистика в обществен интерес в Централна и Източна Европа.

 

Гражданско участие и действия - подкрепа и инструменти

Платформа за граждански сигнали към България без дим

През 2012 г. БлуЛинк концептуализира и създаде специализиран инструмент за гражданско участие в прилагането на забраната за тютюнопушене на закрити обществени места, въведена чрез Закона за здравето от 1.06.2012 г. Платформата позволява на гражданите да подават сигнали за нарушения на забраната, които се визуализират на карта и се предават към Регионалните здравни инспекции от доброволци на гражданска инициатива "България без дим".

Урбанотопия

През декември 2010 г. Блулинк въведе в употреба urbanotopia.eu - онлайн платформа за сигнали за проблеми в града и съвместна работа на граждани и институции за решаването им. От лятото на 2011 г. пилотната версия на сайта работи, приема сигнали и се развива. А от есента на същата година е сключен меморандум за сътрудничество с Инспектората на столична община. БлуЛинк участва в насърчаването и развитието на активна общност от граждани, ангажирани с проблемите на градската среда, и желаещи да участват пряко в тяхното разрешаване. С финансовата подкрепа на програма "Граждани" на ЕС.

"Спаси гората" - онлайн система за граждански сигнали в борбата с незаконното изсичане

С оглед на наболелия проблем за незаконната сеч в България, от ноември 2008 г. фондация „БлуЛинк” разработи онлайн система за подаване на сигнали за нарушения в горите и развива параметрите на сътрудничество между активните НПО, държавната администрация, и гражданите, които са готови да подават сигнали и да участват в прилагането на законите. С финансовата подкрепа на German Marshal Fund.

 

 

Принос на BlueLink.net към тематични проекти

Проект „Да научим! Пилотно въвеждане на обучението за развитие във формалното българско образование"

Проектът (www.devedu.eu) бе съвместна тригодишна инициатива на коалиция от шест неправителствени организации (Глобална инициатива в психиатрията - ГИП, www.gip-global.org; Каритас България, www.caritas-bg.org; БлуЛинк, www.bluelink.net, Сдружение за доброволчески труд Си Ви Ес - България, www.cvs-bg.org; Център за приобщаващо образование - ЦПО, www.cie-bg.eu/cgi-bin/index.pl; „Джендър проект в България" - ДПБ, www.gender-bg.org), които са сред основателите на националната НПО-платформа за международно развитие.


Сайт на кампанията против АЕЦ Белене

БлуЛинк поддържа с ИТ инструменти кампанията на неправителствени организации за недопускане на изграждането с обществени средства или с обществени гаранции на ненужната, опасна и скъпоструваща АЕЦ “Белене” и за България – зона, свободна от радиоактивни отпадъци.


CVS - dobrovolec.bg

БлуЛинк поддържа традиционни партньорски връзки със Сдружение за доброволчески труд - Си Ви Ес - България. БлуЛинк създаде  доброволческа база данни за организацията.


Членство в APC.org, годишните доклади GISwatch и инициативата Greening IT

Асоциацията за прогресивни комуникации (ЕйПиСи – www.APC.org ) е глобална мрежа от граждански организации, които се борят за свободното и устойчиво ползване на информационните и комуникационни технологии (ИКТ). ЕйПиСи подготвя четвъртото издание на Глобалния преглед на информационното общество (GISWatch 2010). Докладът съдържа раздел за България, който за поредна година се изготвя от БлуЛинк в качеството му на българския член на ЕйПиСи.

 

Прозрачност и обществен надзор над европейските фондове

БлуЛинк подкрепи международния НПО екип за използване на европейските структурни фондове в Централна и Източна Европа за устойчиво развитие. Членове на екипа са организации от Чехия, Унгария, Полша, Словакия, Латвия, България, Румъния и Холандия.  Блулинк разработи тематичен портал по тези проблеми в рамките на партньорството си със SF Екип и КУПФЕС. SF екип за устойчиво развитие. Дългосточнатa цел e да се обезпечи политика на регионално развитие в страните от Централна и Източна Европа, която да е базирана на принципите за устойчивост. С подкрепа на фондация C.S.Mott.

Зелена карта България

Инструмент за визуализиране на горещите точки, проблемни случаи, сполучливи решения, и активни граждански групи, по проблемите на околната среда в България. Инструментът е развит на Националната конференции на природозащитните организации през 2011 и представен на Седмицата за гражданска активност "Време за дейстиве" през 2012 г. С финансовата подкрепа на DBU - Германия.

ЕНВИРОПИНФО - еко гражданство в Евро-средиземноморския регион

Партньори: 1. Блулинк – България 2. ТУЦЕВ – Турска фондация за опазване на околната среда 3. Енвиропея – Франция 4. Средиземноморски център за околна среда – Гърция. С финансовата подкрепа на ЕС.


Повече знания за устойчивите органични замърсители (УОЗ) в България: правото да сме информирани за рисковете – обществена подкрепа за елиминиране на глобалната заплаха

Март 2007 – Април 2008 Общата цел е да допринесе за повишаване на обществената информираност и ангажираност с проблемите за околната среда и човешкото здраве, създавани от УОЗ, чрез национална информационна кампания „УОЗ – непознатата заплаха”.


Общественото участие в устойчиво регионално развитие в България и Румъния

Октомври 2005 – Май 2008 Партньори: България: БлуЛинк Информационна Мрежа (София), ОЦОСУР (Варна), Земя Завинаги (Свищов) Румъния: Focus Eco Center (Tirgu Mures), Terra Milleniul III (Bucharest); Agora (Odorheiu Secuiesc) Холандия: Milieukontakt International


Информационните технологии и прилагането на Орхуската конвенция

октомври 2003 - октомври 2004, с участието и финансовата подкрепа на Milieukontakt Oost-Europa


Осъвременяване и доработка на Националния план за действие по изменение на климата

януари 2003 - декември 2004, с подкрепата на Senter International и DHV


Регионален обмен на информация за околна среда в Югоизточна Европа

октомври 2002 - септември 2003, с подкрепата на GTZ и РЕЦ, Будапеща


Национален парк “ПИРИН”: Уеб-портал за защита на природата в Пирин

юли – ноември 2002, с финасовата подкрепа на Българо-швейцарската програма за опазване на биоразнообразието (БШПОБ)

 

Сподели