Ева Стоянова

Сътрудник по управление на европейски програми и проекти


Ева Стоянова е специалист по ПР и интегрирани маркетингови комуникации. Тези интереси задълбочава с бакалавърска степен в СУ, специалност "Връзки с обществеността" и дипломна работа на тема "Комуникации за промяна на поведението, прилагани в програмите на ООН", силно повлияна от работата й по проекти в UNFPA - Фонда на ООН за население. Има опит с превод на административни и журналистически текстове от английски език, консултирала е малки компании по отношение на стратегическата им комуникация или корпоративната им идентичност и дизайн. Вълнува се от правата на хората в неравностойно положение и децата. Работи за деца с увреждания като доброволец към Фондация "Сийдър".

Сподели