Хората в БлуЛинк

Наталия Димитрова, съучредител от страна на "Тера" - Благоевград, председател на УС от 2001 г.

 

Павел Антонов, управляващ редактор, индивидуален съучредител и член на УС от 1999 г.

 

Eва Стоянова, сътрудник по управление на евопрейски програми и проекти от август 2015

Петко Цветков, съучредител със СДП "Балкани" - София, член на УС 2003 - 2005, и от юли 2011 г.

 

Евгения Ташева, съучредител от страна на "Тера" - Благоевград, член на УС от юли 2011, бивш изпълнителен директор и проектен координатор

 

Андрей Ралев, съучредител от страна на СДП "Балкани" - София и член на УС от юли 2011

 

Красимира Стоянова, счетоводител от март 2014

 

Димитър Василев - Велин, идеен вдъхновител и съучредител от страна на ЕКО-КЛУБ 2000, шкипер, бивш временно изпълняващ длъжността изпълнителен директор

 

Силвия Стоядинова, редакционен сътрудник от февруари 2013

 

Пламен Пеев, Старши експерт, право и околна среда от март 2013

Антония Влайкова, съветник, информационни технологии, бивш ИТ управител и координатор от 2009

Сподели