Хората в БлуЛинк

Управителен съвет:

Наталия Димитрова, съучредител от страна на "Тера" - Благоевград, председател на УС от 2001 г.

 

Павел Антонов, управляващ редактор, индивидуален съучредител и член на УС от 1999 г.

 

Петко Цветков, съучредител със СДП "Балкани" - София, член на УС 2003 - 2005, и от юли 2011 г.

 

Евгения Ташева, съучредител от страна на "Тера" - Благоевград, член на УС от юли 2011, бивш изпълнителен директор и проектен координатор

 

Андрей Ралев, съучредител от страна на СДП "Балкани" - София и член на УС от юли 2011

 

 

Екип:

Пламен Пеев, Старши експерт, право и околна среда от март 2013

 

Велина Барова, редакционен координатор от декември 2015 г.

 

Ксения Вахрушева, сътрудник по проекти, устойчива енергия и ЕС-Русия 

 

Виктор Маржец, изследовател към проект Eurean Remembrance: Civil Society Under Pressure

 

Димитър Василев - Велин, идеен вдъхновител и съучредител от страна на ЕКО-КЛУБ 2000, шкипер, бивш временно изпълняващ длъжността изпълнителен директор

 

Владимир Василев, отговорникът за технологичната инфраструктурата на мрежата от сайтове на Блулинк.

Сподели