Направи дарение за проект Extractive & Energy Industry Watch

Проектът "Extractive and Energy Industry Watch: Правна и журналистическа практика за по-голяма прозрачност и отчетност на енергийната и добивната промишленост" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г - www.ngogrants.bg. За осъществяването му партньорите - Център за екологично право и BlueLink.net трябва да осигурят 10% от бюджета чрез собствено финансиране.

Целите, които си поставя проекта са:

  • Осигуряване участието на неправителствените организации при стимулирането на политики за балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси
  • Повишен принос на неправителствените организации за по-голяма прозрачност и отчетност на енергийната и добивната промишленост
  • Повишаване на приноса на неправителствените организации за опазването на биоразнообразието и застрашените

 

Ако подкрепяте идеята и целите на "Extractive and Energy Industry Watch" можете да ни подкрепите като направите дарение, което ще стане част от собственото финансиране на двете организации по проекта. Вашите дарения също така могат да ни помогнат да продължим поддържането на създадената платформа за правна подкрепа дългосрочно. Вижте как можете да направите дарение ТУК.

 


 

Сподели