Новини

Новина
24-04-2020

Европейският център за свобода на печата и медиите (ECPMF) проследява нарушения по време на кризата с COVID-19 чрез специализираната си страница Corona Watch.

Публикувано от: снимка на ECPMF Европейски център за с...
Новина
22-04-2020

Human and social rights are a key part of the green political agenda in Europe. It is not a surprise, given that access to a clean and healthy environment has been established as a human right in over 100 countries around the world. One of them is Bulgaria.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Новина
22-04-2020

Как руската пропаганда влияе върху медийното отразяване на Националната стратегия за детето 2019 - 2030 разглежда авторката на Евромегдан Нанси Борисова.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Новина
17-04-2020

Човешките и социални права са ключова част от зеления политически дневен ред в Европа. Това не бива да учудва никого, при положение че достъпът до чиста и здравословна околна среда е конституиран като човешко право в над 100 страни по света. Една от тях е България.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Новина
25-03-2020

Representatives of Bulgarian civil society and government institutions met on January 28, 2020 to  restore cooperation against gender-based violence online. This happened at an expert workshop held by BlueLink and Bulgaria’s National Council on Equality between Women and Men.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Новина
25-03-2020

Представители на гражданското общество и държавните институции се срещнаха на 28 януари 2020 г., за да възстановят сътрудничеството срещу онлайн насилието, основано на пола. Това се случи на експертна работна среща, организирана от БлуЛинк и Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Идеи за използването на интерактивен уебпортал в рамките на проект МАРЛИТЕР
Новина
23-03-2020

                     

                        Отворени данни за морската среда: предизвикателства и възможности пред Черноморския регион

 

Публикувано от: снимка на bsnn Black Sea NGO Network
Новина
20-03-2020

Допълнителни карти за оценка на риска от COVID-19 на работното място са задъллжителни, но заплащането им е доброволно и може да се изготвят лесно и без Служба по трудова медицина, стана ясно днес слeд наше запитване до Инспекция по труда.

Публикувано от: снимка на BlueLink Newsroom BlueLink редакция
Новина
20-03-2020

The brutal attack on Bulgarian journalist and editor-in-chief of the 168 Hours newspaper Slavi Angelov on 17 March, 2020, exposed the failure of the Bulgarian rule of law in one of its main duties: to ensure the security and rule of law. This is how Pavel Antonov, managing editor and co-founder of BlueLink, analyzes the bloody crime in an editorial on our electronic publication Euromegdan.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Новина
20-03-2020

Бруталното нападение над журналиста и главен редактор на в. "168 часа" Слави Ангелов на 17.03.2020 извади на показ провала на българската правова държава в едно от основните й задължения: да осигурява сигурност и върховенство на закона.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink