БлуЛинк подкрепя ратификацията на Истанбулската конвенция

„БлуЛинк“ се присъединява към призива на Българския фонд за жените за ратификацията на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (т.нар. Истанбулска конвенция) от страна на България. Фондацията изпрати писмо до председателя на Народното събрание Цвета Караянчева, като я призова да не се поддава на подмяната на  проблема с насилието над жени с манипулацията за въвеждане на т. нар. “трети пол” и да подкрепи нейната ратификация от страна на Народното събрание. 

Истанбулската конвенция е единственият документ, който предлага цялостен подход за превенция и справяне с насилието над жени и домашното насилие, като се фокусира върху три ключови сфери в борбата с насилието над жени: превенция, защита на жертвите и преследване на насилниците.

По повод на въникналите "изключително погрешни и съзнателно подвеждащи тълкувания" през последните седмици, експертите от Българския фонд за жение (БФЖ) напомнят, че под “насилие над жени”, Конвенцията разбира “нарушение на правата на човека и форма на дискриминация срещу жените и означава всички актове на насилие, основано на пола”, „насилие над жените, основано на пола“ означава насилие, което е насочено срещу жена, защото тя е жена, или което засяга предимно жените”. Под “пол” Конвенцията приема социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете, което не означава "трети пол", а "стереотипи", допълват от БФЖ.

Всеки ден, в който се забавя ратификацията на този важен документ, на риск са изложени животите на хиляди българки. По данни на българските неправителствени организации, предоставящи закрила на жертви на домашно насилие, всяка четвърта българка е жертва на домашно насилие, а според национално представително изследване на фондация “Партньори България” цифрата е по-стряскаща – една от всеки три жени е подложена на насилие.

 

Сподели