Европейският комисар по вътрешните работи потвърди отговорността на ЕС към хората, които бягат от военен конфликт и от преследване

ЕС следва да изпълнява дълга си да помага на хората, които бягат от военен конфликт и от преследване, потвърждава европейският комисар по вътрешните работи Илва Йохансон в писмо от 24 април 2020 г. Йохансон изпрати отговор на писмо от 13 март 2020 г. от почти 20 български граждански организации и активисти, сред които и БлуЛинк, относно ситуацията с бежанците струпани по границите на ЕС с Турция.

Писмото на българските гражданско организации и активисти призовава българските власти и Европейската комисия да предприемат мерки за това България да бъде солидарна и да изпълни задълженията си на страна членка на ЕС да предоставя закрила на бежанци и достъп до процедура за закрила.

В отговора си Йохансон потвърждава, че правото на достъп до бежанска процедура е залегнало в Договора на ЕС и международното право. Като изтъква, че опазването на границите е предмет на националното право и всякакви твърдения за неправомерно използване на сила се разследват от властите на съответната държава членка на ЕС, тя същевременно подчертава, че Комисията последователно се застъпва за това всички мерки, предприемани от гранични полицаи да бъдат пропорционални спрямо целта си и да спазват основните човешки права.

България до този момент е получила 67.9 милиона евро от Фонда “Убежище, миграция и интеграция” и 252.5 милиона евро от Фонда за Вътрешна сигурност, се казва в писмото. На 4 март 2020г. Европейската комисия е получила две молби от България за спешна финансова помощ, които са били на етап на разглеждане към момента на изготвянето на отговора. България също така към онзи момент е провеждала дискусии с Комисията за релокирането на част от максимум 1600-те непридружени деца от гръцките острови.

Йохансон подчертава още, че поради пандемията COVID-19, всякакви временни ограничения за пътувания, които не са неотложни, не следва да се прилагат спрямо хора, търсещи международна закрила, или тези, които имат нужда да влязат в ЕС по хуманитарни причини.

Сподели