Конференция "Екоиновации за зелена икономическа промяна и споделен просперитет"

Изследвания по темите на зелената икономика в България, Сърбия и Македония ще бъдат представени по време на конференция на тема "Екоиновации за зелена икономическа промяна и споделен просперитет", която ще се проведе на 10 ноември 2017 г. в София. Изследователи, политически анализатори и експерти с практически познания могат да изпратят предложения за разработки по темата на конференцията.

Конференцията се провежда в рамките на проект "Re-Vision the Economy in the Balkans: Change Policy not Climate", изпълняван от Зелената европейска фондация (GEF), фондация „Блулинк”, България, асоциация „Изгрей сонце“, Македония, и асоциция "У мрежи", Сърбия, с финансовата подкрепа на Европейския парламент. Проектът цели да насърчи промяна към по-екологична и нисковъглеродна икономика, съпровождана от нарастващ просперитет и равнопоставеност в обществото.

Пълна информация за конференцията, условията и срока за набиране на разработки можете да откриете тук.

 

Тази публикация е създадена в рамките на проект, "Re-Vision the Economy in the Balkans: Change Policy not Climate", изпълняван от Зелената европейска фондация (GEF), фондация „Блулинк”, България, асоциация „Изгрей сонце“, Македония, и асоциация "У мрежи", Сърбия, с финансовата подкрепа на Европейския парламент.

Сподели