Натискът върху гражданското общество преди и след ЕС - и как да се справим с него

Атаките срещу гражданското общество в държавите от Централна и Източна Европа преди присъединяването им към Европейския съюз и нарастващия натиск върху критичното гражданско общество ще бъдат обсъдени на 7 декември 2017 г. в Будапеща, Унгария, в рамките на кръгла маса, организирана от фондация "БлуЛинк", България, Департамента по история към Централноевропейския университет (ЦЕУ), Унгария, Центъра за исторически изследвания към Централноевропейския университет и университета Андрасши в Будапеща. 

Участие в кръглата маса ще вземат Балас Тренсени, ръководител на Департамента по история към ЦЕУ, Донатела дела Порта, професор по политология и политическа социология в Европейския университетски институт в Италия, Даниела Неубахер, изследобател на трансгранични протести от университета Андраши в Будапеща, Сара Хелтай, заместник програмен директор на Greenpeace за Централна и Източна европа, и д-р Павел Антонов, управляващ редактор на "БлуЛинк". 

Кръглата маса ще постави началото на академична и практически насочена работилница на тема "Да си припомним Европа - Гражданското общество отново под натиск", който ще се проведе на 8 и 9 декември 2017 г. Работилницата ще събере историци, политически и социални изследователи, представители на гражданското общество, журналисти и политици  от България, Унгария, Полша и други страни от Централна и Източна Европа. 

 

Тази публикация е създадена в рамките на проект “Remembering Europe: Civil Society Under Pressure Again”, изпълнен от фондация „БлуЛинк“ с финансовата подкрепа на програмата на ЕС "Европа за гражданите". Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че текстът отразява официалното становище на Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура и Европейската комисия.

 

Сподели