Влиянието на руската пропаганда върху медийното отразяване на Националната стратегия за детето

Как руската пропаганда влияе върху медийното отразяване на Националната стратегия за детето 2019 - 2030 разглежда авторката на Евромегдан Нанси Борисова. Изследването ѝ на тема "Влиянието на руската пропаганда върху медийното отразяване на Националната стратегия за детето 2019 – 2030 за периода 1 март – 30 юни 2019 г." е част от дипломната ѝ работа за придобиване на бакалавърска степен във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ "Св. Климент Охридски". Докато подготвя дипломната си работа през 2019 г. Нанси прекара и стаж в редакцията на БлуЛинк.

Разработката разглежда международната правна уредба в документите, по които България е страна, за да покаже включват ли те сензационни мерки за децата, за които се пише и говори в медиите. Същата информация е потърсена и в действащото до сега законодателство у нас в областта на грижата и закрилата на децата, а също и Национална стратегия за детето 2008 – 2018 г., която дава основните насоки за развитие в тази област у нас през изминалите 10 години. Направен е преглед на това какво точно гласи спорният документ и съдържа ли спорните детайли, заради които на практика бе отменен. Изследването представя и основните герои, които взеха отношение в медиите – какви бяха техните първи реакции и обяснения и обръща внимание на вече разкритото и доказано от изследователи и журналисти влияние на руски медии върху медийното отразяване на изследваната тема. Текстът поставя фокус и върху това как точно работи руската пропаганда и има ли основание да се смята, че тя стои в основата на промяната на медийния дневен ред, а също и на кои информационни ценности отговаря широкото разпространение на сензационните твърдения.

Пълният текст на дипломната работа на Нанси Борисова е достъпен тук.

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

Сподели