БлуЛинк изследвания

English version

 

BlueLink Research /БлуЛинк изследвания/ е независимо изследователско ядро за научни и аналитични разработки на фондация "БлуЛинк".  От 2000 г то захранва аналитично стратегическото планиране на фондацията и подпомага научно изпълнението и приложението на дейностите за постигане на идеалните й цели.  Освен това БлуЛинк изпълнява изследователски програми в рамките на различни проекти, публикува и представя научни доклади, статии и анализи на партньорите и донорските организации.

Избрани публикации на БлуЛинк

Научен периметър

Изследователските програми на БлуЛинк приоритизират тенденции и проблеми, свързани с уставните цели на фондация "БлуЛинк":

 • укрепване на демокрацията и гражданското общество;
 • опазване на природата, устойчиво развитие и осигуряване на чиста и здравословна околна среда;
 • прилагане на ценностите на обединена Европа;
 • развитие на сътрудничеството, партньорството и ефективността на неформалните групи и движения и неправителствените организации;
 • стратегическо използване на интернет за мрежово общуване на гражданските групи и организации; и
 • създаване на форум за свободен обмен на информация в изброените горе области, включващ независима журналистика в обществен интерес.

 

БлуЛинк прилага мултидисциплинарни изследователски подходи в социалните науки и науките за околната среда. Изследванията обхващат сферите на социална география, интернет и медийни науки, социология, история, политология, икономика и околна среда. Текущите области на задълбочаване на научното познание на БлуЛинк включват:

Вмешателство в демократичните процеси и човешките права: включва влиянието на олигархични, монополни и други корпоративни интереси върху демократичните институции, гражданското общество и медиите, както и нахлуването на пазарно-финансов дискурс в постсоциалистическата обществена и политическа среда (дефинирано от Smith and Rochovska, 2007), корупция и посегателства над човешките права, равноправието и върховенството на закона.

Общественият глас: въз основа на дефиницията на Ник Колдри (2010) за ‘гласът’ като съпротивителен процес срещу подчиняването на всички обществени потребности пред трупането на финансови печалби, с фокус върху участието на гражданското общество, социалните движения, независимата журналистика, при вземането на решения в сфери като опазване на природата, здраве, образование, благополучие, малцинствени, индивидиуални и колективни права, достъп до информация и др.

Свобода на словото и журналистическото "поле" - по дефиницията на Пиер Бурдийо (1998); норми на журналистиката, етика, практики, медийна собственост, практическа реализация на теорията за "Четвърта власт", ангажиране на журналистите с обществения интерес и глобалните промени на климата, природата и обществото.

Интернет  - дигитални мрежови технологии за обществена промяна и опазване на околната среда, както и ролята на дигитализацията на човешката комуникация, вмешателството в личната неприкосновеност на гражданите, свобода и сигурност на общунането в интернет.

Устойчиво развитие и зелена икономика - обществени, технологични и политически аспекти на визията за природосъобразна устойчивост, кръгова икономика, зелена енергетика, хранителни и природни ресурси и иновации.

 

Текущи и скорошни изследвания

БлуЛинк изпълнява следните изследователски проекти с подкрепата на едноименната фондация и в рамките на текущите дейности, които изпълнява:

Трансгранична корупция - изследвания в рамките на работната група към Гражданския форум "Европейски Съюз - Русия".

Вмешателство на тютюневата индустрия - събиране на свидетелства и доказателства за методите и средствата, използвани от тютюневата индустрия за прокарване на интересите й в политиката, образованието, здравеопазването, медиите и други сфери на обществения живот, в сътрудничество с Коалицията "За живот без тютюнев дим".

Екосистемни услуги по Черноморието - верификация на резултатите от оценка на потенциала за устойчиво използване на екосистемни услуги чрез социалнонаучни методи, в рамките на проект SPECIES със Сдружение за дивата природа "Балкани" и GRID - Arendal, Норвегия.

Analysing litigation in citizens’ extractive and energy industry cases. Evaluation of court practice and citizens’ legal capacity as part of a Extractive and Energy Industry Watch EEA-funded project by the Environmental Law Centre – Sofia and BlueLink.net. Research leader: Dr. Plamen Peev, contact: peevplamen <at> yahoo.com.

NGO participation in decision making: a comparative study of existing mechanisms and formats employed by national and local authorities to ensure public participation and access to decision making. The purpose of the project is to analyse the existing practices and formulate recommendations for improvements, including policy changes and setting community standards for representation.  Part of BlueLink.net’s contribution of the Participation for Nature project of the Bulgarian Biodiversity Conservation Foundation., funded by EEA. Research leader: Dr Pavel Antonov. Contact: Diana Trifonova, diana <at> bluelink.net.

Journalism in public interest and shifting professional and ethical norms of Bulgarian journalism. BlueLink employs participant observation, semi-structured interviews, internet ethnography and focus groups to study newsroom practices and formats, the motivations and professional identity setting of young journalists. This work is part of BlueLink’s project The Fourth Estate in Young Hands: Journalistic Practice in Public Interest, funded by the NGO support programme of the Financial Mechanism of the European Economic Area  (EEA). Research leader: Dr Pavel Antonov. Contact: pavelan <at> bluelink.net.

Online mechanisms for citizen-institution communication. This research component collects and analyses comparatively existing online tools for citizens to communicate alerts, grievances or feedback to state or municipal institutions and public service providers. Part of a civil society capacity building project by BlueLink.net, Obshtestvo.bg and InItLab, funded by EEA.


Научен екип

 • Павел П Антонов, ръководител на научния екип, PhD Социална география, MA Журналистика и масова комуникация, MSc Науки и политики на околната среда, Управляващ редактор и съучредител, BlueLink.net; affiliate member, Open Space Research Centre, The Open University, Milton Keynes, Великобритания.
 • Пламен Пеев, PhD Науки и политики на околната среда, MA Право, Старши изследовател - право и гражданско участие.
 • Велина Барова, МА, сътрудник по изследователски проекти в сферата на тютюневата индустрия и журналистиката.
 • Eва Стоянова, MA, сътрудник по изследователски проекти в сферата на гражданското участие и екосистемни услуги.
 • Ксения Вакрушева, сътрудник по изследователски проекти, гражданско общество, корупция, геополитика, Русия.
 • Димитър Василев - Велин, MSc Биология, Старши анализатор - креативна екология и науки на живота.

 

Сподели