Становища

Становище
27-04-2020

С обявяване на извънредното положение на територията на страната, породено от необходимостта от ограничаване на разпространението на SARS-CoV-2, се наблюдават някои притеснителни от гледна точка върховенството на правото проявления на конституционната функция на Прокуратурата на Република България (ПРБ) да осъществява наказателно преследване, т.е. да обвинява извършителите на престъпления.

Публикувано от: снимка на acf Антикорупционен фонд
Становище
26-10-2019

BlueLink was one of 12 Bulgarian NGOs who called for the country to have a policy of zero tolerance towards racism and hatred in a joint declaration on October 17, 2019.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Становище
17-10-2019

БлуЛинк се присъединява към становище на неправителствени организации, подписали Меморандум за сътрудничество и партньорство в борбата с езика на омразата и дискриминацията в българското общество. Становището призовава към нулева толерантност към расизма от страна на демократичните институции в България. В коментар управляващият редактор на БлуЛинк д-р Павел Антонов заяви:

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Становище
15-08-2019

Асоциацията за прогресивни комуникации (APC) осъжда продължителното и умишлено прекъсване на комуникационните услуги в Джаму и Кашмир от правителството на Индия. Особено важно е стабилната комуникационна инфраструктура и услуги да се поддържат по време на конфликти и ключови моменти за функционирането на демокрацията.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Становище
15-08-2019

Приветстваме практиката МВР да търси в социалните мрежи сигнали за подкупни пътни полицаи, както и всички останали начини на използване на гражданско участие чрез интернет за върховенство на закона и добро управление.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Становище
18-02-2019
БлуЛинк подкрепя изцялно следната позиция в подкрепа на преференциалното гласуване, формулирана от Института за развитие на публичната среда, в отговор на приетите в последния момент и без обсъждане промени в Изборния кодекс, които реално обезсилват преференцията при гласуване на парламентарни, европейски и местни избори.

 

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Становище
19-06-2018

Тревожни тенденции в България и Европейския съюз при участието на гражданите във вземането на решения и достъпа им до правосъдие, засягащо околната среда, установиха водещи природозащитни организации и юристи по околна среда

Пламен Пеев, Д.ф.н.*

Публикувано от: снимка на Plamen Peev Plamen Peev
Становище
22-02-2018

БлуЛинк се присъедини към организациите, подписали следното становище в подкрепа на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие:

Много се изговори за Конвенцията, нищо не се каза за жените и децата, жертви на насилие

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Становище
19-01-2018

Политиката да не се предвижда заплащане за нестопанска работа в обществен интерес е порочна и създава предпоставки за ниско качество и зависимости. Това лично становище изразих днес в рамките на работната група за изготвяне на правилата за функциониране на бъдещия Съвет за развитие на гражданското общество, създаден по силата на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Публикувано от: снимка на pavelan Pavel Antonov
Становище
23-06-2015
Становище на Фондация "БлуЛинк" по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (проект на ЗИД на ЗЮЛНЦ), внесено на 23.06.2015 г. от Наталия Димитрова-Попова, Председател на УС, до министъра на правосъдието Христо Иванов.

 

Уважаеми господин Министър,

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink