Становища

Становище
26-10-2019

BlueLink was one of 12 Bulgarian NGOs who called for the country to have a policy of zero tolerance towards racism and hatred in a joint declaration on October 17, 2019.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Становище
17-10-2019

БлуЛинк се присъединява към становище на неправителствени организации, подписали Меморандум за сътрудничество и партньорство в борбата с езика на омразата и дискриминацията в българското общество. Становището призовава към нулева толерантност към расизма от страна на демократичните институции в България. В коментар управляващият редактор на БлуЛинк д-р Павел Антонов заяви:

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Становище
15-08-2019

Асоциацията за прогресивни комуникации (APC) осъжда продължителното и умишлено прекъсване на комуникационните услуги в Джаму и Кашмир от правителството на Индия. Особено важно е стабилната комуникационна инфраструктура и услуги да се поддържат по време на конфликти и ключови моменти за функционирането на демокрацията.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Становище
15-08-2019

Приветстваме практиката МВР да търси в социалните мрежи сигнали за подкупни пътни полицаи, както и всички останали начини на използване на гражданско участие чрез интернет за върховенство на закона и добро управление.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Становище
18-02-2019
БлуЛинк подкрепя изцялно следната позиция в подкрепа на преференциалното гласуване, формулирана от Института за развитие на публичната среда, в отговор на приетите в последния момент и без обсъждане промени в Изборния кодекс, които реално обезсилват преференцията при гласуване на парламентарни, европейски и местни избори.

 

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Становище
19-06-2018

Тревожни тенденции в България и Европейския съюз при участието на гражданите във вземането на решения и достъпа им до правосъдие, засягащо околната среда, установиха водещи природозащитни организации и юристи по околна среда

Пламен Пеев, Д.ф.н.*

Публикувано от: снимка на Plamen Peev Plamen Peev
Становище
22-02-2018

БлуЛинк се присъедини към организациите, подписали следното становище в подкрепа на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие:

Много се изговори за Конвенцията, нищо не се каза за жените и децата, жертви на насилие

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Становище
19-01-2018

Политиката да не се предвижда заплащане за нестопанска работа в обществен интерес е порочна и създава предпоставки за ниско качество и зависимости. Това лично становище изразих днес в рамките на работната група за изготвяне на правилата за функциониране на бъдещия Съвет за развитие на гражданското общество, създаден по силата на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Публикувано от: снимка на pavelan Pavel Antonov
Становище
23-06-2015
Становище на Фондация "БлуЛинк" по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (проект на ЗИД на ЗЮЛНЦ), внесено на 23.06.2015 г. от Наталия Димитрова-Попова, Председател на УС, до министъра на правосъдието Христо Иванов.

 

Уважаеми господин Министър,

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink