Регистрирайте се и станете част от BlueLink.net – мрежа на активни личности, групи и организации, които споделят информация и предприемат действия в обществен интерес за опазване и подобряване на демокрацията, обществената и околна среда в България. За да се включите пълноценно, създайте профила си така, че да дава представа за областите на гражданска активност, към които проявявате интерес. Изисква се действащ адрес за обратна връзка. Препоръчително е зареждането на снимка или аватар. В мрежата не се допускат комерсиални дейности, както и комуникация, чиито цели противоречат на мисията на BlueLink.net и ценностите на нейните учредители.
Информация за акаунта
Интервалите са разрешени; Препинателните знаци, не са разрешени, с изключение на точка, тире и долна черта.
Валиден имейл адрес. Всички имейли от системата ще бъдат изпращани на този адрес. Този имейл няма да бъде публично показван и ще бъде използван само ако желаете да получите нова парола или някои новини и служебна информация.
Потребителска роля

Изберете дали сте:

- обикновен потребител, инициативна група или комитет;
- регистрирана според закона организация;

Лична информация
Вашето име и фамилия ако сте физическо лице или името на вашата организация ако сте организация / юридическо лице.
Това е адресът на вашия личен или служебен уеб сайт, където потребителите могат да намерят допълнителна информация за вас.
Newsletters
Select the newsletter(s) to which you wish to subscribe.