Форум "Време за действие"

Дата: 
Tue, 2018-05-29 09:00 - 20:00

„Време за действие“  е eднодневен фестивал по актуални и наболели въпроси на гражданското участие, журналистиката в обществен интерес  и стратегическото използване на  интернет. Форумът се организира от БлуЛинк като съзвездие от събития, свързани от идеалните цели на  БлуЛинк:  укрепване на гражданското общество, европейските ценности,  демокрация и опазване на околната среда. Участие във форума взимат представители на гражданските организации и групи, ценностно близки до БлуЛинк, журналисти и експерти в области като свободата на словото – в медиите и в интерент, и  гражданския достъп до правосъдие и вземане на решения. Целта на форума е да се обмислят реални практически стъпки за решаване на належащи предизвикателства пред гражданското общество, демокрацията, прилагането на европейски ценности и опазването на природата.

Форум "Време за действие" за 2018 г. се проведе в понеделник, 29.05.2018 г., в Project Lab, на бул. "Мария Луиза" 58, при Лъвов мост, в София. Изданието на традиционното събитие бе посветено на гражданското участие за по-добро управление и се проведе в рамките на Европейски граждански форум “Граждани – Участие – Политики: възраждане на Европейския проект”, съорганизиран от фондация "БлуЛинк", Форум "Гражданско участие", Европейски граждански форум и Европейската служба за граждански действия – ECAS. 

Юбилейното "Време за действие" през 2018 г. бе посветено и на двадесетата годишнина от създаването на BlueLink.

Форумът събра мислите и оценките на представители на граждански групи, организации, юристи, журналисти и представители на демократични институции, по два основни проблема, и да формулира конкретни действия за решаването им. Първият проблем е отслабването на достъпа на гражданите до вземане на решения и правосъдие в областта на околната среда и други важни сфери на колективен обществен интерес. Вторият засяга подкопаването на независимата обществено-отговорна журналистика и деградиращата роля на масовите медии срещу гражданският контрол над управлението.

"Време за действие" през 2018 направи и връзка с българското председателство на Европейския съвет, в светлината на виждането, че укрепването на гражданското общество и независимата журналистика е демократична потребност на целия Европейски съюз.

 Пълната програма на форума е достъпна тук

 

 

Сподели