Форум "Време за действие"

Дата: 
Fri, 2016-01-15 13:00 - 19:00

„Време за действие“  е eднодневен фестивал по актуални и наболели въпроси на гражданското участие, журналистиката в обществен интерес  и стратегическото използване на  интернет. Форумът се организира от БлуЛинк като съзвездие от събития, свързани от идеалните цели на  БлуЛинк:  укрепване на гражданското общество, европейските ценности,  демокрация и опазване на околната среда. Участие във форума взимат представители на гражданските организации и групи, ценностно близки до БлуЛинк, журналисти и експерти в области като свободата на словото – в медиите и в интерент, и  гражданския достъп до правосъдие и вземане на решения. Целта на форума е да се обмислят реални практически стъпки за решаване на належащи предизвикателства пред гражданското общество, демокрацията, прилагането на европейски ценности и опазването на природата.

 

Изданието на форум "Време за действие" за 2016 г. се проведе на 15 януари 2016 г. в центъра за култура и дебат "Червената къща". Събитието събра представителите на НПО, експерти и граждани в дискусия по темите на механизмите за гражданско участие. По време на събитието беше представен аналитичен доклад за съществуващите механизми за включването на гражданското общество. За пръв път официално беше изпробван онлайн инструментът за подаване на сигнали - signali.bg. В края на форума, след обществено гласуване, бяха връчени и наградите “Свободен електрон” за 2015 г.

Сподели