За БлуЛинк

BlueLink.net e гражданска информационна мрежа, създадена с цел използването на интернет за подобряване на природната и обществена среда в България чрез подпомагане на активните и принципни граждански организации и групи. Мрежата е създадена през 1998 г. от  ЕКО-КЛУБ 2000, Еко-клуб “Тера” - Благоевград, Обществен център за околна среда и устойчиво развитие - Варна, Геоекоклуб “Академика” – Велико Търново, Българско дружество за защита на биоразнообразието “Семпервива” - Перник, “Зелени Балкани” - София, “За Земята”, Информационен и учебен център по екология. Концепцията за мрежата и нейната първоначална реализация осъществяват уеб-експертът арх. Васил Беязов, журналистът Павел Антонов и холандският активист и експерт Вилем Оостенбринк, по това време представител на Milieukontakt Oost-Europa за България. Изброените организации и личности стават съучредители на фондация "БлуЛинк", която от 1999 г. поддържа и администрира дейностите на мрежата. BlueLink.net работи и търси начини да изпълнява мисията си и до днес.

 

Мисия

БлуЛинк е регистрирана като фондация в обществена полза за да създаде и поддържа мрежата BlueLink.net като независим информационен форум и да насърчава стратегическото използване на интернет и информационни технологии за укрепване на гражданското общество, демокрацията,прилагането на ценностите на Обединена Европа, и за опазване на околната среда и устойчиво развитие.

 

Визия

BlueLink.net е електронна информационна мрежа, която активно насърчава сътрудничеството и ползването на информационни технологии за силно гражданско общество, действаща демокрация, колективни и индивидуални права, и опазване на околната среда. BlueLink.net концентрира гражданска енергия, технологични иновации и честна журналистика. BlueLink.net предоставя информация, полезни функционалности и обмен на опит и познания.

 

Целева група и дейност

Блулинк предлага информация, специализирани услуги и развива капацитета на целевата група от активни хора и организации. Блулинк насърчава стратегическо ползване на ИТ и интернет, с цел на прогресивна обществена промяна най-вече в областта на опазване на околната среда.

БлуЛинк води активни действия в защита на свободата на електронното слово и независимостта на интернет.

 

Стратегически документи

Стратегически работен план на БлуЛинк 2014 – 2017

Стратегически план на БлуЛинк Информационна Мрежа 2008 - 2014

Стратегически план на БлуЛинк 2004 - 2007

Стратегически работен план на БлуЛинк 2002 - 2003

 

 

Годишни отчети

Отчет за 2014

Отчет 2007 - 2009

Отчет 2006

Отчет 2005

Отчет 2004

Отчет 2003

Отчет 2001 - 2002

 

 

 

 

 

Сподели