Чистене - национални паркове

Боклукът - в раницата
Почистване 2006 - Рила
Почистване 2010 - Рила
Почистване 2005 - Рила
Почистване 2008 - Централен Балкан
Сподели