Обучение на "Спаси гората" 2009 - Самоков, Банкя, Ракитово

Обучение на доброволци за ползване на ситемата за сигнали за незаконни сечи "Спаси гората" в Самоков. 2009 г.

Сподели