APC - GISwatch и Greening IT

Асоциацията за прогресивни комуникации (ЕйПиСи – www.APC.org ) е глобална мрежа от граждански организации, които се борят за свободното и устойчиво ползване на информационните и комуникационни технологии (ИКТ). ЕйПиСи подготвя четвъртото издание на  Глобалния преглед на информационното общество (GISWatch 2010). Докладът съдържа раздел за България, който за поредна година се изготвя от БлуЛинк в качеството му на българския член на ЕйПиСи.

GISWatch 2010 анализира темата за ролята на ИКТ за опазване на околната среда (Greening IT). Тази проблематика е фокус на обединените действия на ЕйПиСи от години, като БлуЛинк има ключова роля в разработване на стратегически доклади (2007), онлайн работни сесии (2009) и програмни документи (2010) за връзката между технологиите и околната среда. Международната асоциация се съсредоточава в глобалния си доклада за 2010 година върху използването на ИКТ в граждански екологични кампании, върху връзката между използването на „зелени” технологии и борбата за минимизиране на промените в климата, както и върху управлението на електронните отпадъци от ИКТ.  Предишните издания на доклада покриват над 40 анализи по държави, в широк географски спектър, покриващ всички континенти и включват и  регионалните обзори върху тенденциите в Северна Америка, Латинска Америка и Карибите, Африка, Средния Изток, Южна Азия и Европа. Очаква се докладът от 2010 година да спази тенденцията за увеличаващ се географски обхват на глобалната инициатива и да бъде публикуван до края на годината.

Сподели