Асоциация за прогресивни комуникации

Новина
03-09-2019

BueLink is participating in the 2019 Members Meeting of the Association for Progressive Communications, in line with our commitment to APC’s mission and global internet rights, particularly related to gender rights and the Developing World.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Новина
03-09-2019

БлуЛинк участва в срещата на членовете на 2019 г. на Асоциацията за прогресивни комуникации (APC), в съответствие с нашия ангажимент към мисията на APC и глобалните интернет права, по-специално свързани с правата на жените, джендър малцинствата и развиващия се свят.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink