Ключово дело във ВАС за опазване на крайбрежието на Странджа и за повече права на гражданските организации

Аудио: 

Седемчленен състав на Върховният административен съд (ВАС) взе решение в полза на опазването на Черноморието от презастрояване, прилагайки Орхуската конвенция - за достъп до информация, участието на обществеността в процеса на взимане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда.
Подкаст.

ВАС отхвърли жалби срещу отмяната на становището за екологична оценка на плана за управление на Община Царево, който дава възможност за масово застрояване на Южното Черноморие. По време на делото е станало ясно, че планът, въпреки че не е приет, се изпълнява незаконно.

Съдът създава прецедент - разрешава граждански организации да могат да обжалват Общ устройствен план, нещо, което българското законодателство не позволява, но става възможно по силата на Орхуската конвенция, която се прилага в България от 2004 г.

Сподели