От блоговете

12-03-2022 Възобновяема енергийна независимост Венелина Величкова
12-03-2022 „Марица изток“ в бъдеще време Венелина Величкова
08-03-2022 Войната в Украйна Кирил Стоянов
02-03-2022 Кой е по бърз – ние или климатът? Венелина Величкова
21-02-2022 Сняг за размисъл Венелина Величкова
26-01-2022 Отвъд въглищата? Венелина Величкова
22-01-2022 По повод мераците на Русия Кирил Стоянов
14-01-2022 2022 и промените в климата Венелина Величкова