Вести от БлуЛинк

Новина
27-05-2024

През втората половина на 2023 г. 77% от всички случаи на измама, докладвани от клиенти на Revolut в Европейската икономическа зона /ЕИЗ/, са започнали от платформи на социалните медии, обяви Revolut.

Публикувано от: снимка на pavelan Pavel Antonov
Новина
17-05-2024

Европейската мрежа на организациите по екологично право „Правосъдие и околна среда“ и фондация „БлуЛинк“ като неин член призоваха българските партии за по-категорични и справедливи политики в областта на околната среда и климата.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Новина
09-05-2024

Докладът е публикуван в рамките на проекта „Геополитика след растежа в Европа“, в който фондация „БлуЛинк“ беше партньор от България.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Новина
29-04-2024

Фондация „БлуЛинк“ приветства ветото, което президентът Румен Радев наложи върху промените в Закона за насърчаване на инвестициите, и настоява народните представители също да го подкрепят в парламента.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Новина
23-04-2024

Президентът Румен Радев да наложи вето върху промените в Закона за насърчаване на инвестициите, които предвиждат изменения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и още два закона, настоява фондация “БлуЛинк”.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Новина
11-04-2024

Защо Административният съд в Стара Загора обяви, че ТЕЦ "Марица изток 2" – най-голямата централа на въглища на Балканите – работи в нарушение закона от 2018 г.? Колко струва на България замърсяването от централата?

Публикувано от: снимка на pavelan Pavel Antonov
Новина
09-04-2024

Затворените мини в България може да се превърнат в терени за разполагане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

Публикувано от: снимка на nina Нина Лесева
Новина
02-04-2024

Хартата за устойчив туризъм в България подписаха министерствата на околната среда и туризма, заедно с представители на туристически и природозащитни организации. "БлуЛинк" също подписа Хартата. Освен това мрежата за гражданско действие ще участва в популяризирането й и привличането на нови подписи за нея, съвместно с Българска туристическа камара и МОСВ.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Новина
02-04-2024

На международния ден за проверка на фактите (International fact-checking day) 2 април, 2024 г., тематично избран след деня на шегата, се проведе конференция: „Защита на демокрацията на Балканите: опазване на интегритета на информацията в цифровата ера“.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Новина
13-03-2024

Достъпът на обществеността до правосъдие по въпросите, свързани с околната среда, среща сериозни препятствия. За преодоляването им са нужни съвместни усилия на институциите, както и подкрепа за действията на специализираните неправителствени организации, които работят в тази посока.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink