Вести от БлуЛинк

Новина
15-07-2020

БлуЛинк подкрепи обединено становище на гражданските организации в България във връзка с предложение за промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Новина
29-06-2020

БлуЛинк стана член на Европейския център за свобода на печата и медиите (ECPMF) - нестопанска организация, която цели да насърчава, съхранява и защитава свободата на медиите. БлуЛинк се присъедини към общоевропейската мрежа в края на май 2020 г.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Новина
19-06-2020

Постигане на подкрепящ дискурс за преодоляването на онлайн насилието, основано на пола и взаимодействие и партньорство между държавните и общински институции и неправителствените организации са сред основните препоръки на доклада.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Новина
11-06-2020

Над 100 европейски граждански организации подкрепиха отворено писмо с призив за увеличаване на бюджета на програма “Права и ценности”, който е намален в проект на бюджета на ЕС.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Новина
18-05-2020

ЕС следва да изпълнява дълга си да помага на хората, които бягат от военен конфликт и от преследване, потвърждава европейският комисар по вътрешните работи Илва Йохансон в писмо от 24 април 2020 г. Йохансон изпрати отговор на писмо от 13 март 2020 г.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Новина
14-05-2020

24 европейски граждански организации изпратиха на 12 май 2020 г.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Новина
08-05-2020

БлуЛинк се присъедини към Мрежа срещу дезинформацията на Балканите (ADN-Balkan). БлуЛинк подписа нейната Декларация за развитие на 22 април 2020 г.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Новина
05-05-2020

БлуЛинк се присъединява към световната здравна общност в своя призив към Организацията на обединените нации (ООН) да включи дезинформацията, идваща от тютюневата индустрия, в своите усилията за борба с COVID-19 „дезинфодемията”.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Новина
17-04-2020

Човешките и социални права са ключова част от зеления политически дневен ред в Европа. Това не бива да учудва никого, при положение че достъпът до чиста и здравословна околна среда е конституиран като човешко право в над 100 страни по света. Една от тях е България.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Новина
25-03-2020

Представители на гражданското общество и държавните институции се срещнаха на 28 януари 2020 г., за да възстановят сътрудничеството срещу онлайн насилието, основано на пола. Това се случи на експертна работна среща, организирана от БлуЛинк и Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink