БлуЛинк и Замир разработват онлайн инструменти за по-чиста и прозрачно управлявана градска среда

От декември 2010 г. Фондация „БлуЛинк” започва проект „Информационни технологии за европейските граждани на ниво местна общност – да впрегнем глобалната мрежа за локално действие” за граждански онлайн инструменти, финансиран от програма „Европа за гражданите” на ЕС. В партньорство със „Замир” от Загреб (Хърватия) в рамките на една година ще бъде разработена платформа за интернет активисти, работещи за устойчива градска среда.

Разработваните инструменти ще дадат възможност на гражданите да създават и развиват интернет приложения за мониторинг и така да дадат тласък за осъществяване на политиките на ЕС за електронно управление и гражданство. Платформата ще бъде на български и хърватски и ще използва доказани работещи практики от партньорски страни.

Кликнете на картата, за да посетите платформата за София.

Целта ни е до ноември 2011 г. да разполагаме с онлайн модули за подаване на сигнали по проблеми от градската среда, например незаконно застрояване, управление на зелени площи, оптимизиране на паркиране, придвижване, чистене и т.н. Благодарение на онлайн инструментите, разработвани по проекта, гражданският сектор и общинските власти в София и Загреб ще си сътрудничат за опазване и развитие на чиста, прозрачно и демократично управлявана градска среда.

 

Сподели