CVS - dobrovolec.bg

БлуЛинк поддържа традиционни партньорски връзки със Сдружение за доброволчески труд - Си Ви Ес - България. БлуЛинк създаде уеб сайта на новият проект на организацията - доброволческа база данни.

Сдружението за доброволчески труд съвместно с Информационна мрежа БлуЛинк работи по проекта „Заедно е по-добре – създаване на информационна мрежа за доброволчеството в България”. Целта на общата инициатива е да се подобри комуникацията и взаимодействието между организациите и институциите, работещи с доброволци и хора, които искат да се включат в доброволчески дейности на територията на България, да се повиши информираността относно важността на доброволчеството и да се представят възможностите за доброволческа дейност в България.

http://dobrovolec.bg/

Сподели