Дейности и функционалности за постигане на мисията на BlueLink.net

Подкрепа за демокрацията, ценностите на обединена Европа и гражданското общество

В рамките на идеалната си цел, БлуЛинк противодейства на посегателствата над гражданското общество и човешките права в България и ЕС и се противопоставя на нахлуването на речта на омразата в политиката , обществото, медиите и интернет. Дейностите ни включват както изследвания и анализ на антидемократичните и антиграждански тенденции, така и конкретни мрежови и поддържащи действия. С подкрепата на програмата на ЕС "Европа за гражданите" за проекта ни "Да си припомним Европа: Гражданското общество е отново под натиск" изследваме и анализираме историята и политиката на демократичното гражданско общество в централна и източна Европа. Търсим успешни практики и стратегии за съпротива срещу обезправяването и посегателствата, и ги споделяме със засегнати граждански организации и групи, които събрахме в Будапеща. Проведохме обмен между водещи европейски антикорупционни прокурори, разследващи журналисти и организации, в рамките на експертна група срещу трансграничната корупция към Граждански форум "ЕС-Русия". Съорганизирахме изследователски и практически форум срещу трансграничната корупция в Прага. Проведохме кампанията "Свобода на словото vs език на омразата: онлайн сигурност за застъпниците на правата на човека, еко- и джендър-активисти в България", за да преосмислим начините, причините и последиците от езика на омразата в интернет срещу активистите на гражданското общество и да намерим ефективни практики на противодействие, които активистите могат да използват в работата си.

 

Укрепване на журналистиката в обществен интерес и виртуална редакция

Като част от работата за насърчаване на независимата качествена журналистика в България, БлуЛинк издава ектронното издание Евромегдан.бг, в което чрез аналитични текстове по модела на западния фийчър са анализирани наболели проблеми по темите на околната среда, демокрацията, гражданското общество, правата на човека и др. БлуЛинк е издател и на BlueLink Stories – англоезично е-списание за журналистика в обществен интерес в Централна и Източна Европа. Има такава журналистика бе името на пилотен проект към Институт "Отворено общество" през 2011 - 2012 г. чрез който започнахме насърчаване на независимата качествена журналистика в България и преодоляване на почти тоталния контрол над масмедиите от страна на обвързани олигархични  икономически и политически интереси. Оттогава с помощта на EEA Grants, DBU, Фондация "Хайнрих Бьол" в Бранденбург, GEFБългарския фонд за жените и Центъра за правна помощ "Глас в България" обучаваме журналисти и работим с тях по ключови теми от обществен интерес.

 

Гражданско участие и достъп до правосъдие

Включихме се в експертна група, поканена от Министерския съвет да изработи проект за правилник, по който да се свиква и функционира Съвет за гражданско участие към МС от 2018 г. Анализирахме, съвместно с Коалиция "За да остане природа в България" съществуващите консултативни, експертни и граждански съвети към институциите ,посочихме слабости и възможности за подобряване на гражданското участие. Резултатите публикувахме през 2016 г. в доклад "Участие за природа", в рамките на едноимен проект, подкрепен от EEA Grants.

Между 2014 и 2016 г. в рамките на проект "Extractive & industry energy watch", подкрепен от EEA Grants, съвместно с Центъра за екологично право предложихме на местни жители от региони, засегнати от дейността на енергийна или добивна промишленост, решения за достъп до информация и водене на съдебни дела.

Signali.bg e съвместно усилие с Общество.бг, подкрепено от EEA Grants. В рамките му създадохме през 2016 г. интерактивна страница, на която гражданите да споделят и обменят познания за начините, по които могат да подават към институции и фирми сигнали за нарушения и проблеми.

През 2012 г. БлуЛинк концептуализира и създаде Платформа за граждански сигнали към България без дим - специализиран инструмент за гражданско участие в прилагането на забраната за тютюнопушене на закрити обществени места, въведена чрез Закона за здравето от 1.06.2012 г. Платформата позволява на гражданите да подават сигнали за нарушения на забраната, които се визуализират на карта и се предават към Регионалните здравни инспекции от доброволци на гражданска инициатива "България без дим".

 

BlueLink.net - мрежа за гражданско действие и свободен интернет

Социално-мрежовият портал на BlueLink.net (от 1998) предоставя виртуален форум за обмен и споделяне на информация от граждански групи, неправителствени организации и иницативи, работещи за по-добра обществена и природна среда в България. Уебсайтът предлага възможности за общностна работа в интернет, като потребителите имат достъп до широк спектър от инструменти за публикуване на новини, кампании, снимки, аудио, видео и др. За стратегическа електронна комуникация за гражданското общество в България получавахме целева подкрепа пред 2003 - 2011 г. от Фондация Чарлз Стюарт Мот, а през 2014 - 2015 - от EEA Grants. От създаването си BlueLink.net подържа доверени комуникационни инструменти за активно гражданско поведение, вкл. над 30 мейлинг листи. Най-популярен и масов сред тях е откритият лист ngos [at] bluelink [dot] net, в който членуват без ограничения всички желаещи да споделят и научават информация за дейностите на активната природозащинта НПО общност. Потребители на BlueLink.net ползват открити и закрити листи с различни избрани от тях нива на конфиденциалност и сигурност. Пилотният проект БлуЛинк - граожданска информационна мрежа стратира през юни 1998 с финансовата подкрепа на Milieukontakt Oost-Europa. Тогава ЕКО-КЛУБ 2000 сформира инициативна група от 8 организации, проведе обучения за природозащини организации по стратегическо ползване на интернет, и създаде BlueLink.net.

Членство в APC.org, годишните доклади GISwatch и инициативата Greening IT. Асоциацията за прогресивни комуникации (ЕйПиСи – www.APC.org ) е глобална мрежа от граждански организации, които се борят за свободното и устойчиво ползване на информационните и комуникационни технологии (ИКТ). БлуЛинк ежегодно допринася за Глобалния преглед на информационното общество (GISWatch 2010).

 

Тематични и минали проекти

В рамките на проект “Секторни политики укрепващи ангажираността за подобрение на екосистемните услуги в България” (SPECIES), подкрепен от EEA GRANTS, заедно със Сдружение за дива природа БАЛКАНИ и GRID–Арендал създадохме стратегическа рамка за устойчиво използване на крайбрежните екосистеми и съответните услуги и ресурси, които те предоставят на бизнеса и общностите по Черноморието.

Урбанотопия. През декември 2010 г. Блулинк въведе в употреба urbanotopia.eu - онлайн платформа за сигнали за проблеми в града и съвместна работа на граждани и институции за решаването им. От лятото на 2011 г. пилотната версия на сайта работи, приема сигнали и се развива. А от есента на същата година е сключен меморандум за сътрудничество с Инспектората на столична община. БлуЛинк участва в насърчаването и развитието на активна общност от граждани, ангажирани с проблемите на градската среда, и желаещи да участват пряко в тяхното разрешаване. С финансовата подкрепа на програма "Граждани" на ЕС.

"Спаси гората" - онлайн система за граждански сигнали в борбата с незаконното изсичане. С оглед на наболелия проблем за незаконната сеч в България, от ноември 2008 г. фондация „БлуЛинк” разработи онлайн система за подаване на сигнали за нарушения в горите и развива параметрите на сътрудничество между активните НПО, държавната администрация, и гражданите, които са готови да подават сигнали и да участват в прилагането на законите. С финансовата подкрепа на German Marshal Fund.

Пилотно въвеждане на обучението за развитие във формалното българско образование". Проектът "Да научим" (www.devedu.eu) бе съвместна тригодишна инициатива на коалиция от шест неправителствени организации (Глобална инициатива в психиатрията - ГИП, www.gip-global.org; Каритас България, www.caritas-bg.org; БлуЛинк, www.bluelink.net, Сдружение за доброволчески труд Си Ви Ес - България, www.cvs-bg.org; Център за приобщаващо образование - ЦПО, www.cie-bg.eu/cgi-bin/index.pl; „Джендър проект в България" - ДПБ, www.gender-bg.org), които са сред основателите на националната НПО-платформа за международно развитие.

Мрежови комуникации за кампанията БелеНЕ!. БлуЛинк поддържа с ИТ инструменти кампанията на неправителствени организации за недопускане на изграждането с обществени средства или с обществени гаранции на ненужната, опасна и скъпоструваща АЕЦ “Белене” и за България – зона, свободна от радиоактивни отпадъци.

CVS - dobrovolec.bg. БлуЛинк поддържа традиционни партньорски връзки със Сдружение за доброволчески труд - Си Ви Ес - България. БлуЛинк създаде  доброволческа база данни за организацията.

 

Прозрачност и обществен надзор над европейските фондове. БлуЛинк подкрепи международния НПО екип за използване на европейските структурни фондове в Централна и Източна Европа за устойчиво развитие. Членове на екипа са организации от Чехия, Унгария, Полша, Словакия, Латвия, България, Румъния и Холандия.  Блулинк разработи тематичен портал по тези проблеми в рамките на партньорството си със SF Екип и КУПФЕС. SF екип за устойчиво развитие. Дългосточнатa цел e да се обезпечи политика на регионално развитие в страните от Централна и Източна Европа, която да е базирана на принципите за устойчивост. С подкрепа на фондация C.S.Mott.

Зелена карта България. Инструмент за визуализиране на горещите точки, проблемни случаи, сполучливи решения, и активни граждански групи, по проблемите на околната среда в България. Инструментът е развит на Националната конференции на природозащитните организации през 2011 и представен на Седмицата за гражданска активност "Време за дейстиве" през 2012 г. С финансовата подкрепа на DBU - Германия.

ЕНВИРОПИНФО - еко гражданство в Евро-средиземноморския регион. Партньори: 1. Блулинк – България 2. ТУЦЕВ – Турска фондация за опазване на околната среда 3. Енвиропея – Франция 4. Средиземноморски център за околна среда – Гърция. С финансовата подкрепа на ЕС.


Повече знания за устойчивите органични замърсители (УОЗ) в България: правото да сме информирани за рисковете – обществена подкрепа за елиминиране на глобалната заплаха. Март 2007 – Април 2008 Общата цел е да допринесе за повишаване на обществената информираност и ангажираност с проблемите за околната среда и човешкото здраве, създавани от УОЗ, чрез национална информационна кампания „УОЗ – непознатата заплаха”.


Общественото участие в устойчиво регионално развитие в България и Румъния. Октомври 2005 – Май 2008 Партньори: България: БлуЛинк Информационна Мрежа (София), ОЦОСУР (Варна), Земя Завинаги (Свищов) Румъния: Focus Eco Center (Tirgu Mures), Terra Milleniul III (Bucharest); Agora (Odorheiu Secuiesc) Холандия: Milieukontakt International


Информационните технологии и прилагането на Орхуската конвенция, октомври 2003 - октомври 2004, с участието и финансовата подкрепа на Milieukontakt Oost-Europa


Осъвременяване и доработка на Националния план за действие по изменение на климата, януари 2003 - декември 2004, с подкрепата на Senter International и DHV


Регионален обмен на информация за околна среда в Югоизточна Европа, октомври 2002 - септември 2003, с подкрепата на GTZ и РЕЦ, Будапеща.


Национален парк “ПИРИН”: Уеб-портал за защита на природата в Пирин, юли – ноември 2002, с финасовата подкрепа на Българо-швейцарската програма за опазване на биоразнообразието (БШПОБ)

Сподели