Документи

Документ
05-04-2024

Встъпление

Хартата за устойчив туризъм в България изразява желанието на подписалите я заинтересовани страни, участващи в процесите на развитие на туризма и устойчивото развитие в България да се обединят около изложените в Хартата водещи принципи и да поемат личен и институционален ангажимент да ги прилагат и следват в действията си.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
05-04-2024

Introduction

The Charter for Sustainable Tourism in Bulgaria expresses the desire of the signatory stakeholders involved in the development of tourism and sustainable development in Bulgaria to unite around the guiding principles set out in the Charter and to undertake a personal and institutional commitment to implement and follow them in their actions.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
20-03-2024

Източници на информация относно въздействията от прилагане на мярка "Пасторализъм" върху природни местообитания и местообитанията на видове в трите национални парка в България изпратиха природозащитници до министъра на земеделието в оставка Кирил Вътев. В писмото, входирано на 20.03.2024 г.

Публикувано от: снимка на forthenature За да остане природа в...
Документ
13-03-2024

На 17 октомври 2023 година фондация „БлуЛинк“, член на европейската мрежа “Правосъдие и околна среда” (J&E), проведе в партньорство с МОСВ институционална кръгла маса на тема „Как да подобрим достъпа на гражданите до правосъдие по въпроси на околната среда?“.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
15-12-2023

Социологически проучвания сочат, че близо 80% от българите смятат климатичните промени за “криза” или “сериозен проблем”, чието разрешаване трябва да бъде приоритет на политическите партии. Същевременно темата почти изцяло отсъства от публичните изяви на политиците – дори преди избори.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
06-10-2023

Уязвимостта на големи инвестиционни проекти към климатичните промени все още не присъства достатъчно в оценките за въздействие върху околната среда (ОВОС). Недостатъчно застъпено е и тяхното позитивно или негативно въздействие върху климата.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
05-10-2023

Тази стратегия бе подготвена от екипа и УС през м.август 2023. Стратегията е одобрена от Съвета на учредителите на БлуЛинк през септември 2023. Като взема предвид обществения и политически контекст, който засяга изпълнението на мисията на фондацията, стратегията на “БлуЛинк” за 2023-2027 г. надгражда стратегическия план за периода 2020-2023 г.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
09-09-2023

New J&E study illuminates how human, social and environmental rights and legal definitions have evolved to shape a new concept – that of climate rights

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
09-09-2023

Ново проучване на международната мрежа от юристи в областта на околната среда "Правосъдие и околна среда" (J&E) показва, че в световен мащаб се появява нова концепция - тази за климатичните права.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
01-08-2023

On 27.06.2023, the BlueLink Foundation organized the traditional civil forum "Time to act for climate rights" at the House of Europe in Sofia. The forum was attended by 41 people – politicians, clean air experts, doctors, environmentalists, scientists, lawyers, climate activists and representatives of communities affected by various environmental and climate issues.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink