Документи

Документ
11-06-2020

Преизграждане на сътрудничество и политики за преодоляване на насилието на полова основа в интернет

Доклад от междуинституционална работна среща в София на 28.01.2020 г.

 

 

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
05-06-2020

Описателен отчет на работата на фондация "БлуЛинк" през 2019 г., както и приходи и разходи по стратегически направления през същата година.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
MELTEMI
Документ
05-06-2020

Проект „Развитие и усъвършенстване на транснационалното законодателство относно морските отпадъци“ (МЕЛТЕМИ), финансиран от ЕФР по Програма „Балкани – Средиземно море 2014 – 2020“ и свързаните с него усилия за намаляване на морските отпадъци и планиране на подходящи дейности на национално и трансгранично ниво постави основата на участието на Сдружение Черномо

Публикувано от: снимка на bsnn Black Sea NGO Network
Документ
31-05-2020

Автори: Павел Антонов, PhD, Христо Иванов*

 

Пълният текст на доклада е достъпен и в PDF формат тук.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Сравнение между най-използваните пластмасови изделия и тези, от които най-много
Документ
15-05-2020

Хората се тревожат от замърсяването с пластмаса и са готови да участват в решаването на проблема

Основни резултати от национално представително проучване на обществените нагласи относно използването и ограничаването на пластмасови изделия за

Публикувано от: снимка на zazemiata За Земята
MARLITER
Документ
23-03-2020


                                                     Идеи за използването на интерактивен уебпортал в рамките на проект МАРЛИТЕР

 

Публикувано от: снимка на bsnn Black Sea NGO Network
Документ
18-02-2020

Според нов доклад на Европейската сметна палата, Европейската комисията е изпълнила функциите си по ядрената безопасност, но все още може да се работи за актуализирането на правната рамка и вътрешните ѝ указания.

Публикувано от: снимка на BlueLink Newsroom BlueLink редакция
MELTEMI
Документ
12-12-2019

Използване на ROV за оценка на морските отпадъци на морското дъно

Публикувано от: снимка на bsnn Black Sea NGO Network
Документ
20-11-2019


Месец на мониторинга на морските отпадъци


Мярката може да се определи като много успешна по отношение на регионалните морета на ЕС* Тя се нуждае от популяризиране и развитие в черноморскитедържави

Публикувано от: снимка на bsnn Black Sea NGO Network
Документ
10-06-2019

Мрежата „Правосъдие и околна среда“ публикува през юни 2019 нов правен анализ за подобряването на качеството на т.н. оценки на приложимостта (ОП) съгласно чл.

Публикувано от: снимка на Plamen Peev Plamen Peev