Документи

Публикувано от: снимка на polinasl Полина Славчева
Документ
01-02-2023

Годишен доклад на БлуЛинк за 2000 г /на английски/.

BlueLink Anual Report 2000 (in English)

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
02-10-2022

A new report describes the challenges of the green transition in several countries: Bulgaria, Hungary, Romania and Bulgaria.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
02-10-2022

В този доклад ще намерите общ преглед на предизвикателствата пред зеления преход в България, Румъния, Сърбия и Унгария.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
28-09-2022

Този анализ представлява преглед на политически предизборни програми на основни български партии и политически коалиции, участващи в парламентарни избори в 2022 г. Анализът е изготвен от експерта на “БлуЛинк” по климатични политики Пламен Пеев.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
19-09-2022

The annual report "A Glimpse of Hope" outlines BlueLink's activity in 2021. The report describes the organisation's mission and action areas, as well as the main activities in the past year, in line with the 2021-2023 Strategy.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
19-09-2022

Годишният доклад "Лъч надежда" представя работата на БлуЛинк през 2021 г. Докладът описва мисията и областите на действие на организацията, както и основните дейности през изминалата година, в съответствие със стратиегията за периода 2021-2023.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
01-09-2022

План за действие в общините Белене, Никопол и Гулянци

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink