Документи

Документ
05-10-2023

Тази стратегия бе подготвена от екипа и УС през м.август 2023. Стратегията е одобрена от Съвета на учредителите на БлуЛинк през септември 2023. Като взема предвид обществения и политически контекст, който засяга изпълнението на мисията на фондацията, стратегията на “БлуЛинк” за 2023-2027 г. надгражда стратегическия план за периода 2020-2023 г.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
05-10-2023

„БлуЛинк“ е фондация в обществена полза, регистрирана в България с мисията да подкрепя гражданското общество, демокрацията, общоевропейските ценности и екологичната устойчивост. „БлуЛинк“ следва целите си, като поддържа създаването на онлайн мрежи, журналистиката в обществен интерес, застъпничеството и анализите.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
09-09-2023

New J&E study illuminates how human, social and environmental rights and legal definitions have evolved to shape a new concept – that of climate rights

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
09-09-2023

Ново проучване на международната мрежа от юристи в областта на околната среда "Правосъдие и околна среда" (J&E) показва, че в световен мащаб се появява нова концепция - тази за климатичните права.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
01-08-2023

On 27.06.2023, the BlueLink Foundation organized the traditional civil forum "Time to act for climate rights" at the House of Europe in Sofia. The forum was attended by 41 people – politicians, clean air experts, doctors, environmentalists, scientists, lawyers, climate activists and representatives of communities affected by various environmental and climate issues.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
01-08-2023

На 27.06.2023 г. Фондация "БлуЛинк" организира традиционния граждански форум "Време за действие за климатични права" в Дома на Европа в София. Във форума участваха 41 души – политици, експерти по чистия въздух, лекари, природозащитници, учени, адвокати, активисти за климата и представители на общности, засегнати от различни екологични и климатични проблеми.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
24-07-2023

In 2022, BlueLink set out to raise the awareness of Bulgarian citizens on their climate rights and the country’s climate change adaptation measures. This was done as part of the international initiative “Discussions and Actions on Climate and Environment” (DACE) led by the pan-European environmental law organisation Justice and Environment (J&E).

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
20-07-2023

Над 25 личности и организации от сферата на бизнеса, политиката, науката, здравеопазването, образованието, природозащитната дейност и др. се обърнаха към Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) и Българската академия на науките (БАН) с настояване да оповестят актуалните си становища за климатичните промени и ролята на човека в тях.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
13-07-2023

Коалиция за климата - България счита, че предложеният проект за актуализация на Постановление на Министерски съвет № 86 от 2020 г. за Консултативния съвет за Европейската зелена сделка (КСЕЗС) не отговаря както на ключови изисквания на европейското законодателство, така и на множество цели и етапи, заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Публикувано от: снимка на Коалиция за климата – България Коалиция за климата - ...
Публикувано от: снимка на polinasl Полина Славчева