Документи

Документ
22-06-2022

Кошлуков да не бъде допускан до изслушване от Съвета за електронни медии (СЕМ) настояха 20 обществени фигури. Те изпратиха до СЕМ с мотиви по процедурата за избор на генерален директор на БНТ.

Публикувано от: снимка на Evromegdan.bg Eвромегдан.бг
Документ
13-05-2022

Civil society organisations call on MEPs to support Amendment 393 in the Effort Sharing Regulation vote and demand that all EU countries set the date by which they will achieve climate neutrality during the ENVI Committee on the 16/17 May, 2022.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
15-02-2022

Ролята на общините в изпълнението на климатичните политики за постигане на все по-амбициозните климатични цели е ключова в много аспекти, както по отношение на дейности за смекчаване на изменението на климата, така и в процеса на адаптация към негативните последици на вече случващите се промени.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
05-01-2022

Възможностите за граждански контрол върху разходването на публични средства от общините от Благоевградска област изследва нов експертен доклад на БлуЛинк. Анализът, изготвен от правния експерт Пламен Пеев, проследява правните изисквания и съществуващите практики за гражданско участие на национално и общинско ниво и  формулира практически препоръки за подобряването им.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
23-11-2021

An analysis of the transfer of Russian mainstream news media’s cliches and rhetoric on CSOs upholding human rights and environmentalism to Bulgaria made by Fabio Telarico under the internship at BlueLink in 2021.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
24-08-2021

Legal Analysis of the Bulgarian Climate Law and Possibilities for Effective Implementation of the European Climate Law.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
24-08-2021

Правен анализ на българското законодателство в областта на климата и възможностите за неговото усъвършенстване от гледна точка на изпълнението на Европейския климатичен закон.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
06-08-2021

Описателен отчет на работата на фондация "БлуЛинк" през 2020 г., както и приходи и разходи по стратегически направления през същата година.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
06-08-2021

BlueLink annual report for 2020, including information on income and distribution of expenditure by strategy key action areas.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink