Документи

Документ
13-04-2020

Тютюнопушенето взема повече жертви от COVID-19 и застрашава повече младите и активни групи от населението, вкл. бъдещите майки, показва сравнително изследване между COVID-19 и тютюнопушенето на БлуЛинк. Автори на изследването са Павел Антонов, PhD - обществен и медиен изследовател и управляващ редактор на БлуЛинк, и Христо Иванов - научен сътрудник към Коалицията за живот без тютюнев дим.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
MARLITER
Документ
23-03-2020


                                                     Идеи за използването на интерактивен уебпортал в рамките на проект МАРЛИТЕР

 

Публикувано от: снимка на bsnn Black Sea NGO Network
Документ
18-02-2020

Според нов доклад на Европейската сметна палата, Европейската комисията е изпълнила функциите си по ядрената безопасност, но все още може да се работи за актуализирането на правната рамка и вътрешните ѝ указания.

Публикувано от: снимка на BlueLink Newsroom BlueLink редакция
MELTEMI
Документ
12-12-2019

Използване на ROV за оценка на морските отпадъци на морското дъно

Публикувано от: снимка на bsnn Black Sea NGO Network
Документ
20-11-2019


Месец на мониторинга на морските отпадъци


Мярката може да се определи като много успешна по отношение на регионалните морета на ЕС* Тя се нуждае от популяризиране и развитие в черноморскитедържави

Публикувано от: снимка на bsnn Black Sea NGO Network
Документ
10-06-2019

Мрежата „Правосъдие и околна среда“ публикува през юни 2019 нов правен анализ за подобряването на качеството на т.н. оценки на приложимостта (ОП) съгласно чл.

Публикувано от: снимка на Plamen Peev Plamen Peev
Документ
10-06-2019

Justice and Environment network has recently published a new legal analysis on improving the quality of Applicability Assessments under Art 4(7) of  Water Framework Directive (WFD) and on the Environmental Impact Assessment (EIA) as a role model for the

Публикувано от: снимка на Plamen Peev Plamen Peev
Документ
23-05-2019

Отчет на дейностите на Фондация БлуЛинк и разпределение на разходите по стратегически направления през 2018 г. 

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
07-05-2019

Описателен отчет за дейността на Фондация "БлуЛинк" за 2017 г. 

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
22-04-2019

Цифровото правосъдие беше сред важните дискусионни въпроси на Дванадесетата среща на Работната група за достъп до правосъдие към Конвенцията от Орхус, която се състоя от 28 февруари до 1 март 2019 г в Женева.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink