Документи

Документ
05-06-2017

Описателен отчет на дейността на фондация "БлуЛинк" през 2016 г.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
21-10-2016

Насърчаване на устойчивото развитие чрез зелена икономика в Югоизточна Европа изискаха млади зелени политици и активисти от България, Македония и Сърбия чрез декларация, подписана в Скопие, Македония на 17.10.2016 г.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
13-06-2016

В началото на юни 2016 година „Правосъдие и околна среда“ (Justice&Environment -J&E), мрежа от зелени правни НПО и фондация „Блулинк“ публикува нов наръчник, обясняващ основни правила за оценка на планове и проекти, които могат да засегнат зони от Натура 2000 (тка наречената оценка за съвместимост).

Публикувано от: снимка на Plamen Peev Plamen Peev
Документ
05-06-2016

Финансов отчет на фондация "БлуЛинк" през 2015 г.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
05-06-2016

Описателен отчет на дейността на фондация "БлуЛинк" през 2015 г.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
05-06-2016

Отчет за приходите и разходите за нестопанска дейност на Фондация "БлуЛинк" през 2013 г., както и описателен отчет на извършените през годината дейности.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
05-02-2016

Отчет за приходите и разходите за нестопанска дейност на Фондация "БлуЛинк" през 2012 г., както и описателен отчет на извършените през годината дейности.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
05-02-2016

Отчет за приходите и разходите за нестопанска дейност на Фондация "БлуЛинк" през 2011 г., както и описателен отчет на извършените през годината дейности.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
05-02-2016

Отчет за приходите и разходите за нестопанска дейност на Фондация "БлуЛинк" през 2010 г., както и описателен отчет на извършените през годината дейности.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink