Документи

Документ
18-02-2020

Според нов доклад на Европейската сметна палата, Европейската комисията е изпълнила функциите си по ядрената безопасност, но все още може да се работи за актуализирането на правната рамка и вътрешните ѝ указания.

Публикувано от: снимка на Evromegdan.bg Eвромегдан.бг
MELTEMI
Документ
12-12-2019

Използване на ROV за оценка на морските отпадъци на морското дъно

Публикувано от: снимка на bsnn Black Sea NGO Network
Документ
20-11-2019


Месец на мониторинга на морските отпадъци


Мярката може да се определи като много успешна по отношение на регионалните морета на ЕС* Тя се нуждае от популяризиране и развитие в черноморскитедържави

Публикувано от: снимка на bsnn Black Sea NGO Network
Документ
10-06-2019

Мрежата „Правосъдие и околна среда“ публикува през юни 2019 нов правен анализ за подобряването на качеството на т.н. оценки на приложимостта (ОП) съгласно чл.

Публикувано от: снимка на Plamen Peev Plamen Peev
Документ
10-06-2019

Justice and Environment network has recently published a new legal analysis on improving the quality of Applicability Assessments under Art 4(7) of  Water Framework Directive (WFD) and on the Environmental Impact Assessment (EIA) as a role model for the

Публикувано от: снимка на Plamen Peev Plamen Peev
Документ
30-05-2019

“Спонсорство” - последната буква от TAPS, заслужава разгадаване. Малцина знаят какво е спонсорство от тютюневи компании и защо се препоръчва ограничаването му, а още по-малко от тях имат желание или възможност да предприемат нещо. Целта на проведеното изследване е да вдигнем завесата над спонсорството на тютюн, да очертаем и разберем ситуацията в българското общество.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
23-05-2019

Отчет на дейностите на Фондация БлуЛинк и разпределение на разходите по стратегически направления през 2018 г. 

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
07-05-2019

Описателен отчет за дейността на Фондация "БлуЛинк" за 2017 г. 

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
22-04-2019

Цифровото правосъдие беше сред важните дискусионни въпроси на Дванадесетата среща на Работната група за достъп до правосъдие към Конвенцията от Орхус, която се състоя от 28 февруари до 1 март 2019 г в Женева.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
22-04-2019

The digital justice was among the important discussion points at the Twelfth Meeting of the Task Force on Access to Justice to the Aarhus Convention which took place in Geneva, 28 February–1 March 2019.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink