Документи

Документ
26-05-2021

Стратегията на БлуЛинк за 2021 - 2023 надгражда над стратегическия план за периода 2018 – 2020 г. и принципните цели на Фондация БлуЛинк, определени в чл. 11 от устава ѝ:

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
29-04-2021

Нивата на тютюнопушене стават все по-тревожни, а сред най-засегнатите са младите хора у нас. Между 45.7 и 50.4% от младежите у нас употребяват тютюневи изделия според последни данни, събрани с помощта на нарочни представителни проучвания на Екзакта Рисърч Груп и други задълбочени методи.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
22-04-2021

The vision of this project is to promote discussion and cooperation between the Bulgarian Greens with human/gender/migrants rights and social justice movements, with the aim of launching a new progressive, humanistic, democratic and ultimately green “wave” in Bulgarian politics. Such a wave should stand in contrast to and contradict the ongoing right- wing nationalist trend.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
08-03-2021

In January 2021 the EU Commission and the European Parliament adopted a new programme to support of civil society initiatives – the Citizens, Equality, Rights and Values programme (CERV) – for the period of 2021-2027. It was built upon the previous programmes: Europe for Citizens and Rights, Equality and Citizenship.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
08-03-2021

През януари 2021 г. Европейската комисия и Европейският парламент приеха нова програма за подкрепа на инициативи на гражданското общество – "Граждани, равенство, права и ценности" (CERV), за периода 2021-2027. Тя е изградена върху предишните програми "Европа за гражданите" и "Права, равенство и гражданство".

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
10-12-2020

Не може да не сте ги виждали. През последните месеци буквално започнаха да изскачат отвсякъде: захаросани интервюта, „задълбочени“ анализи с предизвестен извод, или просто новини, цитиращи един единствен източник – тютюневата индустрия.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
11-06-2020

Преизграждане на сътрудничество и политики за преодоляване на насилието на полова основа в интернет

Доклад от междуинституционална работна среща в София на 28.01.2020 г.

 

 

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
05-06-2020

Описателен отчет на работата на фондация "БлуЛинк" през 2019 г., както и приходи и разходи по стратегически направления през същата година.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
MELTEMI
Документ
05-06-2020

Проект „Развитие и усъвършенстване на транснационалното законодателство относно морските отпадъци“ (МЕЛТЕМИ), финансиран от ЕФР по Програма „Балкани – Средиземно море 2014 – 2020“ и свързаните с него усилия за намаляване на морските отпадъци и планиране на подходящи дейности на национално и трансгранично ниво постави основата на участието на Сдружение Черномо

Публикувано от: снимка на bsnn Black Sea NGO Network
Документ
31-05-2020

Автори: Павел Антонов, PhD, Христо Иванов*

 

Пълният текст на доклада е достъпен и в PDF формат тук.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink