Документи

Документ
13-11-2017

"Green Public Procurement" by Nataša Gligorijević was presented during the "Eco-innovations for Green Economic Change and Shared Prosperity" conference on November 9, 2017 in Sofia, Bulgaria.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
13-11-2017

"From Struggle to Innovation - Ecological Transition in Hands of the People: the Case of Croatia" by Vedran Horvat was presented during the "Eco-innovations for Green Economic Change and Shared Prosperity" conference on November 9, 2017 in Sofia, Bulgaria.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
13-11-2017

"Circular Economy in Serbia" by Miloš Stančić was presented during the "Eco-innovations for Green Economic Change and Shared Prosperity" conference on November 9, 2017 in Sofia, Bulgaria.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
13-11-2017

"Green Economy Development Potential in Serbia: Key Research Findings" by Žaklina Živković was presented during the "Eco-innovations for Green Economic Change and Shared Prosperity" conference on November 9, 2017 in Sofia, Bulgaria.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
13-11-2017

"Green Economy Development Potential in Macedonia" by Hristina Odjaklieska was presented during the "Eco-innovations for Green Economic Change and Shared Prosperity" conference on November 9, 2017 in Sofia, Bulgaria.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
13-11-2017

"The policy for green business: The Bulgarian case" by Dragomir Konstantinov was presented during the "Eco-innovations for Green Economic Change and Shared Prosperity" conference on November 9, 2017 in Sofia, Bulgaria.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
05-06-2017

Финансов отчет на фондация "БлуЛинк" за 2016 г.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
05-06-2017

Описателен отчет на дейността на фондация "БлуЛинк" през 2016 г.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
21-10-2016

Насърчаване на устойчивото развитие чрез зелена икономика в Югоизточна Европа изискаха млади зелени политици и активисти от България, Македония и Сърбия чрез декларация, подписана в Скопие, Македония на 17.10.2016 г.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
13-06-2016

В началото на юни 2016 година „Правосъдие и околна среда“ (Justice&Environment -J&E), мрежа от зелени правни НПО и фондация „Блулинк“ публикува нов наръчник, обясняващ основни правила за оценка на планове и проекти, които могат да засегнат зони от Натура 2000 (тка наречената оценка за съвместимост).

Публикувано от: снимка на Plamen Peev Plamen Peev