Документи

Сравнение между най-използваните пластмасови изделия и тези, от които най-много
Документ
15-05-2020

Хората се тревожат от замърсяването с пластмаса и са готови да участват в решаването на проблема

Основни резултати от национално представително проучване на обществените нагласи относно използването и ограничаването на пластмасови изделия за

Публикувано от: снимка на zazemiata За Земята
Документ
13-04-2020

Тютюнопушенето взема повече жертви от COVID-19 и застрашава повече младите и активни групи от населението, вкл. бъдещите майки, показва сравнително изследване между COVID-19 и тютюнопушенето на БлуЛинк. Автори на изследването са Павел Антонов, PhD - обществен и медиен изследовател и управляващ редактор на БлуЛинк, и Христо Иванов - научен сътрудник към Коалицията за живот без тютюнев дим.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
MARLITER
Документ
23-03-2020


                                                     Идеи за използването на интерактивен уебпортал в рамките на проект МАРЛИТЕР

 

Публикувано от: снимка на bsnn Black Sea NGO Network
Документ
18-02-2020

Според нов доклад на Европейската сметна палата, Европейската комисията е изпълнила функциите си по ядрената безопасност, но все още може да се работи за актуализирането на правната рамка и вътрешните ѝ указания.

Публикувано от: снимка на Evromegdan.bg Eвромегдан.бг
MELTEMI
Документ
12-12-2019

Използване на ROV за оценка на морските отпадъци на морското дъно

Публикувано от: снимка на bsnn Black Sea NGO Network
Документ
20-11-2019


Месец на мониторинга на морските отпадъци


Мярката може да се определи като много успешна по отношение на регионалните морета на ЕС* Тя се нуждае от популяризиране и развитие в черноморскитедържави

Публикувано от: снимка на bsnn Black Sea NGO Network
Документ
10-06-2019

Мрежата „Правосъдие и околна среда“ публикува през юни 2019 нов правен анализ за подобряването на качеството на т.н. оценки на приложимостта (ОП) съгласно чл.

Публикувано от: снимка на Plamen Peev Plamen Peev
Документ
10-06-2019

Justice and Environment network has recently published a new legal analysis on improving the quality of Applicability Assessments under Art 4(7) of  Water Framework Directive (WFD) and on the Environmental Impact Assessment (EIA) as a role model for the

Публикувано от: снимка на Plamen Peev Plamen Peev
Документ
30-05-2019

“Спонсорство” - последната буква от TAPS, заслужава разгадаване. Малцина знаят какво е спонсорство от тютюневи компании и защо се препоръчва ограничаването му, а още по-малко от тях имат желание или възможност да предприемат нещо. Целта на проведеното изследване е да вдигнем завесата над спонсорството на тютюн, да очертаем и разберем ситуацията в българското общество.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
23-05-2019

Отчет на дейностите на Фондация БлуЛинк и разпределение на разходите по стратегически направления през 2018 г. 

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink