Документи

Документ
30-05-2019

“Спонсорство” - последната буква от TAPS, заслужава разгадаване. Малцина знаят какво е спонсорство от тютюневи компании и защо се препоръчва ограничаването му, а още по-малко от тях имат желание или възможност да предприемат нещо. Целта на проведеното изследване е да вдигнем завесата над спонсорството на тютюн, да очертаем и разберем ситуацията в българското общество.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
23-05-2019

Отчет на дейностите на Фондация БлуЛинк и разпределение на разходите по стратегически направления през 2018 г. 

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
07-05-2019

Описателен отчет за дейността на Фондация "БлуЛинк" за 2017 г. 

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
22-04-2019

Цифровото правосъдие беше сред важните дискусионни въпроси на Дванадесетата среща на Работната група за достъп до правосъдие към Конвенцията от Орхус, която се състоя от 28 февруари до 1 март 2019 г в Женева.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
22-04-2019

The digital justice was among the important discussion points at the Twelfth Meeting of the Task Force on Access to Justice to the Aarhus Convention which took place in Geneva, 28 February–1 March 2019.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
26-01-2019

2018. Marzec, W., Civil Society Rejected – Structural Pathways and Historical Evidence from Poland, Hungary and Bulgaria. Research report. 

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
19-07-2018

The primary goal of the second volume of the State of Civil Society in the EU and Russia report, produced by the EU-Russia Civil Society Forum, is to capture similarities and differences in the shape and nature of challenges faced by civil society organisations in Russia and the EU, with a view of enhancing mutual understanding and knowledge and, consequently, creating better opportunities

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
05-06-2018

This report attempts to set the context for cooperation between EU and Ukraine for climate change policy implementation and, more specifically, within the framework of the commitments to the Paris Agreement adopted by the Conference of the Parties to the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
21-05-2018

Statement of the EU-Russia Civil Society Forum members in support of Bulgarian civil society organisations, engaged in the struggle for rule of law and defending the environmental, democratic, social justice and human rights norms of the European Union

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
17-05-2018

Позиция на членовете на Граждански форум „ЕС-Русия“ в подкрепа на българските граждански организации, ангажирани в борбата за върховенство на закона и защитаващи екологичната, демократична и социална справедливост и човешките права в Европейския съюз

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink