Анализ на предизборните програми на основните политически партии по отношение на климатичните политики, енергетиката, справедливия преход и други относими политики

Този анализ представлява преглед на политически предизборни програми на основни Български партии и политически коалиции, участващи в парламентарни избори в 2022 г.. Анализът е изготвен от експерт на “БлуЛинк” по климатични политики Пламен Пеев в рамките на проект "Насърчаване на промени в българското законодателство в областта на климата" с подкрепа на Европейската климатична фондация (European Climate Foundation). Изразените в него становища и заключения са на автора на анализа и не обвързват по никакъв начин Европейската климатична фондация.

Сподели