Бъдеще за дигиталното правосъдие

Цифровото правосъдие беше сред важните дискусионни въпроси на Дванадесетата среща на Работната група за достъп до правосъдие към Конвенцията от Орхус, която се състоя от 28 февруари до 1 март 2019 г в Женева. По точка 5 от дневния ред "Инструменти за насърчаване на ефективен достъп до правосъдие - насърчаване на инициативите за електронно правосъдие и други практически мерки за гарантиране на ефективна процедура за преразглеждане" Пламен Пеев направи изявление (виж по-долу) от името на мрежата Justice and Environment и Фондация БлуЛинк.

Цифровото правосъдие или електронното правосъдие се прилага в различни форми: от електронна комуникация със съдилищата, онлайн портали „електронна съдебна система“, електронна база данни за комуникации, свързани със съдебни производства, до оспорване на административни решения в съда чрез онлайн интерфейс за попълване данни и качване на файлове. Цялостната оценка, направена в изявлението, е, че въвеждането на елементи на електронното правосъдие в традиционната правосъдна система на хартиен носител отбелязва напредък в цяла Европа. Въпреки това, както и всичко ново, развитието е непропорционално. Новата система за електронно правосъдие със сигурност е по-бърза от комуникацията на хартиен носител и обработката на казуси, но на практика показава недостатъци - с възможни грешки, водещи до нежелани резултати, а участниците често трябва да са напълно наясно с на ИТ, за да могат да се ориентират в тази система. Някои елементи са по-развити от други, като новите електронни съобщения, свързани със съдебните производства, и електронните формуляри, които са достъпни онлайн, за да бъдат попълнени по електронен път.

БлуЛинк в сътрудничество с Justice and Environment ще анализира по-подробно, и като част от своя стратегически план за 2019 г., националните практики за електронно правосъдие в Европа, за да предложат работещи решения и подобрения в прилагането на електронното правосъдие като средство за насърчаване по-силна правова държава.

Сподели