Блулинк публикува "Обобщения и препоръки от Националната конференция на природозащитните организации" (PDF)

Представители на 92 природозащитни организации от България се събраха в София на 13 и 14 май 2011 г., като след 9-годишно прекъсване възобновиха годишните национални срещи на гражданската природозащитна общност в страната. Блулинк публикува стратегическия документ за ефективна природозащита, изработен от експертите, участвали в конференцията.

Документът съдържа синтезирани препоръки за актуалните нужди и необходимите действия в областите: защитени зони; промишлени замърсявания; битови отпадъци; електронни отпадъци, природни ресурси; НПО представители в съвети, комисии и работни групи към институции, приоритети за околната среда за програмен период 2014-2020 г.; енергия и климат; устойчива градска среда; използване на еврофондовете за постигане на устойчиво развитие; оценка на въздействието на околната среда (ОВОС); карти за природозащита; гражданско участие.

Конференцията, чието второ издание ще е през 2012 г., е част от проекта “Екомрежа България – природозащита чрез работа в мрежа и комуникация по проблеми като опазване на защитени зони, вредни емисии и битови отпадъци”. Той се осъществява в сътрудничество между три организации – Фондация БлуЛинк, Българска фондация “Биоразнообразие” и Лайбниц институт за ре- гионална география в Лайпциг, с финансовото съдействие на Германската фондация за околна среда DBU. На конференцията взеха активно участие и представители на заинтересовани страни извън организациите от екологичната общност: Институт “Отворено общество”, Национално сдружение на общините в Република България, Сдружение “Болкан Асист”, Международно дружество “Елиас Канети”, Българската платформа за международно развитие, Българският център за нестопанско право, Европейският институт по труда и други.

Може да прочетете или свалите изданието в електронен вид тук:

Сподели