Декларация за устойчиво бъдеще чрез зелена икономика в Югоизточна Европа

Насърчаване на устойчивото развитие чрез зелена икономика в Югоизточна Европа изискаха млади зелени политици и активисти от България, Македония и Сърбия чрез декларация, подписана в Скопие, Македония на 17.10.2016 г.

Сподели