Доказателства за вредите от субсидиевъдството в националните паркове

Източници на информация относно въздействията от прилагане на мярка "Пасторализъм" върху природни местообитания и местообитанията на видове в трите национални парка в България изпратиха природозащитници до министъра на земеделието в оставка Кирил Вътев. В писмото, входирано на 20.03.2024 г. са копирани също министърът на околната среда и водите Юлиян Попов и председателката на Комисията по земеделие и гори на 49тото Народно събрание Десислава Танева.

Писмото е в отговор на изказване на Вътев, че не бил запознат с източници на информация за въздействията на прилагането на мярката, различни от доклада по оценка за съвместимостта на Стратегическият план за развитие на земеделието и развитие на селските райони за периода 2023 – 2027. Земеделският министър го направи по време на съвместно заседание на парламентарните комисии по околна среда и земеделие на 28.02.2024 г., за изслушване на министъра на околната среда и водите по темата „Пасторализъм". На заседанието присъстваха от една страна природозащитни организации, а от друга - животновъди, настояващи да продължат да получават субсидии за паша в Националните паркове.

Такива субсидии се изплащат по силата на т.нар. мярка 214 "Пасторализъм" от Програмата за развитие на земеделските райони на ЕС. Първоначалният замисъл на мярката е бил да се поддържат в добро състояние пасищните екосистеми по планините. Но според природозащитниците, това не се случва. Напротив, според тях субсидиите привличат прекомерно присъствие на говеда по високите части на планините, което на свой ред уврежда природната среда там.

Внесеното писмо систематизира научни източници и данни с информация, доказващи негативните въздействия от мярка "Пасторализъм". Същите са били изпращани няколкократно на Министерството на земеделието в хода на обществените обсъждания и дискусии на удължаванията на ПРСР 2014 – 2020, както и на Стратегическия план 2023 – 2027, твърдят авторите, така чи министър Вътев няма причина да не е запознат с тях.

"Надяваме се, този път да бъдат взети под внимание," подчертават авторите.

Изпращането на писмото координира Катерина Раковска, старши експерт "Политики биоразнообразие" във WWF България  (на снимката вляво, по време на планинска експедиция, източник: личен социалномрежов профил). Тъкмо в отговор на нейно изявление пред въпросното заседание на Земеделската комисия министър Вътев направи скандалното си изказване. "  Част от дискусията тогава засегна доклада по оценка за съвместимост на Стратегическия план за земеделието, който в детайли разглежда негативните въздействия от прилагането на мярката върху природни местообитания и местообитанията на видове в трите национални парка у нас. Част от депутатите насочиха въпросите си към това кой е поръчал и кой е разработил този доклад.  Принципно възложител на доклада е МЗХ, поясни Раковска за BlueLink.net.

В краткото й предоставено време да се изкаже пред парламентарната комисия на 28.02.2024, Раковска заяви че източници на информация за уврежданията от мярка "Пасторализъм" далеч не се изчерпват с доклада по оценка за съвместимост. Данни има в научни статии, доклади от проучвания на дирекциите на националните паркове, обосновки за дейности на парковите дирекции по природозащитни проекти по ОПОС, в които са обосновали дейности на стойност над 1,5 млн. лева за  дейности за справяне с последиците от пасторализма, и др..

В отговор на изказването й министърът на земеделието Кирил Вътев заяви, че не бил запознат с тази информация.  "Затова след заседанието събрахме в едно писмо информацията и я внесохме в Министерство на земеделието, независимо, че през последните три години с редица писма и становища, цялата тази информация е внасяна многократно", обясни Раковска.

Пълен текст на писмото и приложените източници може да намерите в приложения пълен текст на писмото.

Видеоархив от изслушването на МОСВ пред Земеделската комисия на НС на 28.02.2023 г. може да видите на https://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/3211 .

Сподели