Доклад описва проблемите на зеления преход в няколко държави

В този доклад ще намерите общ преглед на предизвикателствата пред зеления преход в България, Румъния, Сърбия и Унгария. Докладът съдържа информация за екстремните климатични условия, пред които са изправени четирите страни, информация за текущото състояние на енергийните реформи в посока декарбонизация и смекчаване на климатичните промени, както и обзор на политическия и медиен контекст, в който се случват тези реформи.

Докладът е изготвен като част от международния проект „Наука и журналистика за климатични действия“, финансиран от Европейската инициатива за климата (EUKI) на Германското федерално министерство по икономическите въпроси и климатичните действия (BMWK). Целта на инициативата беше да се противопостави на недостатъчното и често подвеждащо отразяване на мерките за ограничаване на климатичните промени в медии в Румъния, Унгария, България и Сърбия. Вярваме, че подобрената комуникация между журналисти и учени, работещи на тема климат, е ключова за решаването на този проблем. Затова изградихме общност от повече от 150 журналисти и учени, проведохме практически обучения и им дадохме възможност да работят заедно, за да създадават научно обосновани журналистически статии, които обхващат различни аспекти на ограничаването на климатичните промени. Освен това насърчихме трансграничното регионално сътрудничество за обмен на знания и опит.

Проектът се проведе от 2021 г. до 2023 г. и се изпълняваше от Фондация БлуЛинк в партньорство с Климатека (България), Klima101 (Сърбия), Masfel Fok (Унгария), InfoClima (Румъния).

 

Инициативата „Наука и журналистика за климата“ се финансира от Европейската инициатива за климата (EUKI) на германското федерално министерство по икономическите въпроси и действия в областта на климата (BMWK). Основната цел на EUKI е да насърчи сътрудничеството в областта на климата в рамките на Европейския съюз (ЕС) и да намали емисиите на парникови газове.

 

 

 

Още нещо важно

Ако искате да подкрепите Фондация БлуЛинк в нейната задача да усилва гласа на гражданите с каузи за опазване на околната среда, европейските ценности и демокрацията, можете да го направите с дарение. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук. 

Сподели