Доклад: Що е то "климатични права" и знаем ли как да ги отстояваме?

На 27.06.2023 г. Фондация "БлуЛинк" организира традиционния граждански форум "Време за действие за климатични права" в Дома на Европа в София. Във форума участваха 41 души – политици, експерти по чистия въздух, лекари, природозащитници, учени, адвокати, активисти за климата и представители на общности, засегнати от различни екологични и климатични проблеми. Във фокуса на форума беше понятието за "климатични права", как те биват интерпретирани и отстоявани от българските защитници на природата, климата, човешките права и представителите на засегнати от климатичните промени общности.

Форумът е част от проект „Дискусии и действия за климат и околна среда“ , финансиран от Европейския съюз и координиран от  европейската мрежа "Правосъдие и околна среда" (J&E), в партньорство с Международния институт за право и околна среда (IIDMA, Испания), Фондация БлуЛинк (България), Алианса на Австрийското екологично движение ( ÖKOBÜRO, Австрия), Асоциацията за управление на околната среда и правото (EMLA, Унгария), Правния център за защита на правата на човека (PIC, Словения) и Естонския център за екологично право (EELC, Естония).

Тук ще намерите подробен доклад от изказванията на всички участници. Всички изразени възгледи и становища са само на авторите и не отразяват непременно тези на Европейския съюз (ЕС) или на органа, предоставящ безвъзмездната помощ – Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). Нито ЕС, нито EACEA следва да носят отговорност за тях.

Сподели