GISW: Правата на жените и джендър-малцинствата потъват на общия фон на протестите у нас

Жените дейно участват в протестите и обществените вълнения от м.февруари насам, но женските и джендър движения имат сравнително ниска степен на разпозаваемост в общия поток от социална и интернет активност, сочи анализ на BlueLink.net. За поредна година гражданската е-мрежа е автор на главата за България в годишника за състоянието на глобалното информационно общество Global Information Society Watch на Асоциацията за прогресивни комуникации (APC). Току що излязлото издание за 2013 г. е посветено на правата на жените и джендър малцинствата и ролята на интернет и е-комуникациите за опазването им по света. BlueLink.net e член на APC от 2000 г.

Въпреки сравнително високата степен на достъп до информационни и комуикационни технологии на членовете на женски и джендър-организации  и движения, присъствието на техните послания в социалните мрежи остава ниско, потвърждава докладът за България. Изводите му се основават на поредица от интервюта и разговори с членове на движенията за права на жените и джендър малцинствата, проведени от основния автор Роса Вроом. Вроом е студент по журналистика от Севилския университет в Испания, а работата по доклада бе част от работната й практика в БлуЛинк по програма Erasmus през февруари – септември 2013 г. Съавтор на доклада е управляващият редактор на BlueLink.net Павел Антонов.

Въпреки че мнозина български граждани изискват промяна на политическата, социална и икономическа картина в страната, исканията на малцинствата – в т.ч. джендър-малцинствата – не намират широк обществен резонанс, сочи анализът за България. Въпреки някои успехи, преобладаващото усещане сред интервюираните активисти е, че LGBT общността остава твърде далеч от постигане на целите си. В резултат от постоянното отричане на правата им и нарастващите натиск и агресия, нейните членове страдат от ниска увереност и увереност в собствените им сили. Връзките на активистите с различните аналитични центрове, работещи по проблемите, изглеждат не особено тесни, а действията и бездействията на държавните институции често задълбочават проблемите, вместо да носят подобрение. Ширят се традиционни стереотипи за ролята на жените, както и хомофобия.

Докладът препоръчва по-силно включване на държавата в подобряването на отношението към джендър малциствата. Доминиращата представа, че това са „специални права,“ трябва да бъде преодоляна и заместена от пълното им нормализиране и интегриране в ежедневната култура, смятат авторите. За да могат хората от тези малцинства открито да заявят своята джендър идентичност са нужни активно образование и информационни кампании, които да промотират разбиране, търпимост и толерантност към тях. Подобреното ползване на интернет и информационни технологии за целите а движенията за права на жените и джендър-малцинствата също ще допринесе за решението, утвърждава докладът.  Пълен текст на доклада за България  можете да свалите под тази статия, а за цялостна информация за годишника Global Information Society Watch вижте тук.

Сподели