Годишен доклад на Фондация "БлуЛинк" за 2014 г.

Отчет за приходите и разходите за нестопанска дейност на Фондация "БлуЛинк" през 2014 г., както и описателен отчет на извършените през годината дейности.

Сподели