Казус с комплексно разрешително на ТЕЦ „Бобовдол“

Сподели