Климатични права: анализ на нагласите и потребностите на гражданското общество при отстояването им