Липсващото С - Преглед на спонсорството от страна на тютюневата индустрия в България

“Спонсорство” - последната буква от TAPS, заслужава разгадаване. Малцина знаят какво е спонсорство от тютюневи компании и защо се препоръчва ограничаването му, а още по-малко от тях имат желание или възможност да предприемат нещо. Целта на проведеното изследване е да вдигнем завесата над спонсорството на тютюн, да очертаем и разберем ситуацията в българското общество.

Липсващото С: Преглед на спонсорството от страна на тютюневата индустрия в България е експертен доклад, изработен от изследователския екип на фондация “БлуЛинк” за нуждите на Коалицията за живот без тютюнев дим, в рамките на проект, финансиран от Съюза против туберкулозата и белодробните заболявания.

Сподели