Наръчник на „Правосъдие и околна среда“ за оценката за съвместимост

В началото на юни 2016 година „Правосъдие и околна среда“ (Justice&Environment -J&E), мрежа от зелени правни НПО и фондация „Блулинк“ публикува нов наръчник, обясняващ основни правила за оценка на планове и проекти, които могат да засегнат зони от Натура 2000 (тка наречената оценка за съвместимост). Публикацията представя по един лесен за възприемане и систематичен начин, както изискванията на Директивата на ЕС за местообитанията (хабитатите), така и съдебната практика на Съда на Европейския съюз (СЕС).

Наръчникът може да се намери и на английски език тук.

За повече информация: Сийм Вахтрус, Председател и ръководител на работната група по биоразнообразие на J&E: chairman [at] justiceandenvironment [dot] org, +32 465 43 61 30 и Пламен Пеев, експерт по право и политика на околната среда на фондация „Блулинк“ - peevplamen [at] yahoo [dot] com, +359 877078280.

Сподели