Наръчник за журналисти: Как да отразяваме екстремното време и връзката му с климатичните промени

Екстремните метеорологични явления, като горещи вълни, проливни валежи, различни видове бури и засушавания стават все по-чести и по-интензивни на много места по света в резултат на предизвиканите от човека климатични промени. Не всяко от тях обаче ще зачестява, а промените не се наблюдават еднакво навсякъде. Екстремното време често има значителни последствия – то унищожава реколтата и земеделските земи, лишава хората от дома и собствеността им, води до трайни смущения в икономиката и до човешки жертви. Когато подобна аномалия причини щети, има голям обществен интерес да се идентифицират причините. Все по-често основният въпрос е дали явлението не е предизвикано от климатичните промени.

Целта на наръчника е да помогне на журналистите да се ориентират в отговора на този въпрос. Първо, той представя научните методи, които изследват връзката между изменението на климата и отделни екстремни явления – т. нар. атрибутивни проучвания, чрез които изследователите определят дали и до каква степен дадена аномалия е повлияна от климатичните промени. Второ, той посочва изводите, които може да бъдат направени с голяма степен на сигурност за някои от феномените от най-значим обществен интерес, дори да не са обект на специални атрибутивни проучвания. Изводите се основават на най-новите постижения на климатичната наука, както и на последния доклад на Междуправителствения панел за климатичните промени към ООН (МПКП). В наръчника ще откриете и удобен списък с основните изводи за връзката между измененията на климата и най-често срещаните екстремни явления.
Когато отразяват подобни събития, журналистите най-често допускат три основни грешки: те или пренебрегват промените в климата като фактор, или посочват приноса им без никакво обосноваване, или ги обявяват за единствената причина.

Това отчасти се дължи на факта, че макар и логичен, въпросът дали изменението на климата причинява конкретни явления, не е коректно поставен. Ако страстен пушач има рак на белия дроб, няма да кажем, че цигарите са го причинили – но може да твърдим, че тютюнопушенето е увеличило риска от това заболяване. По същия начин изменението на климата не може само по себе си да причини конкретно метеорологично явление, тъй като върху времето влияят много фактори, включително случайността, породена от хаотичната природа на атмосферните явления. Климатичните промени обаче оказват въздействие върху честотата и силата на подобни аномалии и съответно – върху хората, материалния свят и природата. Необходимо е журналистите, които трябва да защитят обществения интерес след природно бедствие, да знаят каква роля са изиграли климатичните изменения за това конкретно събитие. Хората на науката могат да дадат отговор на този въпрос чрез атрибутивните проучвания за екстремни метеорологични явления.

Доскоро учените избягваха да обвързват конкретни явления с измененията на климата и предпочитаха да насочват към общата тенденция, подчертавайки, че това са неща, които все по-често ще се случват в бъдеще. Климатичните промени обаче вече имат дълбоко въздействие върху метеорологичното време и това е така от десетилетия. Науката вече може да го измери. Нови методи от последните години позволяват на изследователите да установят връзката между изменението на климата в планетарен мащаб и конкретна метеорологична аномалия, както и да изчислят колко по-вероятна или по-малко вероятна, по-интензивна или по-слаба е станала тя вследствие на глобалното затопляне.

Отговорите на тези въпроси са различни за всеки отделен случай и зависят от характерното време, сезон и място, където наблюдаваме аномалията, както и колко екстремна, разпространена и продължителна е тя. Не всички прояви на екстремното време зачестяват или се усилват вследствие на промените в климата. Вероятността за някои намалява или не се променя. Оправдано е журналистите да подхождат внимателно при посочването на връзки, които може да не съществуват. Целта на наръчника е да помогне на репортерите да отразяват достоверно екстремните метеорологични явления на все по-затоплящата се планета: кой е най-добрият начин да информираме обществеността за ефектите от климатичните промени върху все по-честите екстремни явления, без да преувеличаваме или подценяваме причинно-следствените връзки?

Сподели