Национална конференция на природозащитните организации. Обобщения и препоръки

Национална екоконференция

В прикачения файл са обобщенията и предложенията, разработени от участниците в Националната конференция на природозащитните организации 2011.

Конференцията събра, за първи път от 2003 г., заинтересованите страни в природозащитата у нас. Участваха  организации от цялата страна, представители на държавната администрация, бизнеси.

Конференцията се фокусира върху 11 ключови теми: Защитени зони; Битови отпадъци; Изборите и участието на неправителствени експерти в съвети, комисии и работни групи към институции; Промишлени замърсявания; Управлението на природни ресурси; Приоритетите за околна среда за програмен период 2014-2020 г.; Електронните отпадъци; Енергия и климат; Устойчива градска среда; Ползването на еврофондовете за постигане на устойчиво развитие; Оценките за въздействие върху околната среда.

Проектът ще продължи с изграждането на онлайн атлас за документиране на нарушенията и на дейностите, свързани с опазването на околната среда. Картата ще представя и добри, и лоши практики, придружени със снимки, графики, видео и друга експертна информация. Порталът ще има и отделна ГИС секция (географски информационни системи), където експертните организации ще могат да споделят ГИС данни, с които разполагат.

Сподели