Основни резултати от национално представително проучване на обществените нагласи относно използването и ограничаването на пластмасови изделия за еднократна употреба

Сравнение между най-използваните пластмасови изделия и тези, от които най-много

Хората се тревожат от замърсяването с пластмаса и са готови да участват в решаването на проблема

Основни резултати от национално представително проучване на обществените нагласи относно използването и ограничаването на пластмасови изделия за
еднократна употреба

Проучването е проведено в края на месец януари 2020 г. и е национално представително количествено проучване чрез преки лични интервюта с 1002 респонденти, подбрани за представителност за домакинствата, включвайки хора над 18-годишна възраст. Целта на проучването е да се разкрият обществените нагласи към използването и ограничаването на пластмасовите изделия за еднократна употреба. Данни имат гаранционна вероятност 95% на доверителните интервали.

Резултатите от проучването недвусмислено оборват широко разпространеното твърдение, че лошото управление на отпадъците у нас се дължи на липса на съзнание у гражданите. Преобладаващата част от анкетираните заявяват готовност да действат на лично ниво чрез промяна на навиците си, например като заменят пластмасовите пазарски пликове с платнени торби или като използват лични бутилки и чаши за многократна употреба. Същевременно запитаните изразяват силна подкрепа за по-решителни мерки от страна на държавните институции и производителите за намаляване употребата на пластмасови изделия и произтичащото от тях замърсяване на околната среда.

Сподели