Отчет на Фондация "БлуЛинк" за 2011 г.

Отчет за приходите и разходите за нестопанска дейност на Фондация "БлуЛинк" през 2011 г., както и описателен отчет на извършените през годината дейности.

Сподели